Warning: extract() expects parameter 1 to be array, string given in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 103

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 141

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 142

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 143

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 144

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 145

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 146

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 147

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 148

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 149

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 150

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 151

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 152

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 153

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 154

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 141

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 142

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 143

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 144

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 145

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 146

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 147

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 148

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 149

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 150

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 151

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 152

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 153

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 154

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 141

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 142

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 143

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 144

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 145

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 146

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 147

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 148

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 149

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 150

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 151

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 152

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 153

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 154

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/art-mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/nagrzyby.pl.cfg.php on line 18

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/nagrzyby.pl.cfg.php on line 23

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/h7664631/public_html/nagrzyby.pl/idziemy/nagrzyby.pl.cfg.php on line 23
Słowniczek wybranych terminów - Grzyby - Portal www.NaGrzyby.pl - witamy! Na grzybobranie !

» Wszystko o grzybach » Słowniczek wybranych terminów

Słowniczek wybranych terminów

Dodał: Wiesław Kamiński (zenit)

 
[IMAGE]


SŁOWNICZEK WYBRANYCH TERMINÓW

-awy – przyrostek używany dla określenia mniejszego stopnia jakiejś cechy (np. żółtawy – niezupełnie żółty, o odcieniu żółtym).|
-ący – przyrostek używany dla określenia zachodzącej zmiany (np. organ czerniejący, początkowo innej barwy, potem przybierający barwę czarną).
sub- – jakby (prawie).

WAŻNIEJSZE SKRÓTY PRZYJĘTE W POLSKIEJ
LITERATURZE MIKOLOGICZNEJ

± – mniej więcej, prawie
ad int. = ad interim – uprzednio
auct. – autor (–rzy)
auct. nonn. = auctorum nonnullorum – niektórych autorów
b. – bardzo
comb. n. = combinatio nova – kombinacja nowa
. – długość; szer. – szerokość; wys. – wysokość
emend. = emendavit – poprawił, ulepszył
et – i
et al. = et allos – i inni
ex – z
f. – forma
fig. – figura
fot. – fotografia
incl. = incluso – włącznie
k. – koło
KNB – Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej
nomen – nazwa
n. conf. = n. confusum – nazwa myląca
n. cons. = n. conservandum – nazwa zachowana
n. invalid. = n. invalidum – nazwa nieważna
n. nud = n. nudum – nazwa bez ważnego opisu
n. praeocc. = nomen preoccupatum – nazwa podana wcześniej
n. rejic. = n. rejiciendum – nazwa odrzucona
ok. – około
p. – patrz
p. = pagina – stronica
p.p. = pro parte – częściowo
pl. – plansza, tablica
podg. – podgatunek
por. – porównać; porówn. – porównaj
pow. – powiększenie
rozm. – rozmieszczenie
rozm. og. – rozmieszczenie ogólne
rys. – rysunek; icon. = icones – ryciny
siedl. – siedlisko
ss. = sensu – w sensie, w ujęciu (s. restr. = sensu restricto – w węższym sensie; s. str. = sensu stricto – w sensie ścisłym)
ssp. = subspecies – podgatunek
str. – strona
sub nom. = sub nomina – pod nazwą
syn. – synonim
tabl. – tablica
V. = v. = vide – patrz
var. = varietas – odmiana
wg – według
woj., wojew. – województwo

Zielniki grzybowe (fungaria):

KRA – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
KRAM – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie
LBL – Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
LOD – Uniwersytet Łódzki
POZ – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
WA – Uniwersytet Warszawski
WRSL – Uniwersytet Wrocławski

>>> DALEJ

© 2004 – Marcin S. Wilga

 
Komentarzy (0) | 21.11.2004 | Drukuj | Poleć znajomemu

Napisz komentarz:

Zaloguj się by dodać komentarz.