Konkurs fotograficzny „Na grzyby! 2016”

Konkurs fotograficzny „Na grzyby! 2016”
Udostępnij:
 •  
 •   
 •  

Konkurs fotograficzny „Na grzyby! 2016”

Zapraszam wszystkich sympatyków grzybobrań i fotografowania do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie fotograficznym pt: Na grzyby! 2016

Konkurs organizowany jest przez portal NaGrzyby.pl i firmę MPM AGD S.A.

Regulamin

 1. Konkurs fotograficzny „Na grzyby! 2016”, zwany dalej skrótowo Konkursem, rozpoczyna się dnia 15 lipca i kończy dnia 2 października 2016r.
 2. Sponsorami nagród dla zwycięzców Konkursu są: właściciel portalu NaGrzyby.pl oraz firma MPM AGD S.A.
 3. Tematem Konkursu są grzyby, porosty, grzybobrania, grzybiarze i wszystko co jest związane z pasją poznawania i zbierania grzybów.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy miłośnicy fotografii i grzybobrania, niekoniecznie uczestnicy forum i portalu NaGrzyby.pl. Do udziału w Konkursie nie jest konieczne posiadanie konta w portalowej galerii. W Konkursie mogą również brać udział administratorzy i moderatorzy portalu z wyłączeniem właściciela portalu NaGrzyby.pl
 5. Autor zgłoszonych zdjęć wyraża zgodę na publikowanie ich na potrzeby portalu NaGrzyby.pl w celach edukacyjnych.
 6. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane pomiędzy 1 lipca a 20 września 2016r.
 7. Aby wziąć udział w Konkursie należy zgłosić 4 zdjęcia, które będą stanowić zestaw reprezentujący autora jako uczestnika Konkursu.
 8. Maksymalna ilość zestawów (i uczestników) w Konkursie wynosi 100.
 9. Zgłoszenia zdjęć można wysyłać od 15 lipca. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września 2016r. lub do chwili osiągnięcia maksymalnej ilości 100 kompletnych zestawów. Jeżeli maksymalna ilość kompletnych zestawów zostanie osiągnięta przed 15 września, właściciel portalu NaGrzyby.pl poinformuje publicznie o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. O pierwszeństwie decyduje kolejność napływających pierwszych zgłoszeń.
 10. Zgłaszane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane na portalu, w galerii, ani na forum NaGrzyby.pl. Żadne zdjęcia, które były publikowane w jakimkolwiek wcześniejszym konkursie na portalu NaGrzyby.pl , w tym zdjęcia które były publikowane w stałym konkursie na zdjęcie miesiąca i zdjęcie roku – nie mogą brać udziału w Konkursie.
 11. Każde zgłaszane zdjęcie musi mieć rozdzielczość dłuższego boku minimum 2048 pikseli, mogą to być zdjęcia w oryginalnym formacie wymiarowym, jeżeli spełniają wymaganą rozdzielczość. Wymagany format plików to JPG.
 12. Zgłaszane zdjęcia nie mogą w treści, ani w danych EXIF zawierać żadnych informacji pozwalających zidentyfikować autora zdjęcia (podpisy, logotypy, inicjały itp.).
 13. Zgłoszenia zdjęć należy nadsyłać drogą mailową na adres: konkurs.fotograficzny@gmail.com
 14. Zdjęcia można zgłosić wszystkie naraz, ale można też nadsyłać je sukcesywnie.
 15. Nie można wycofywać wcześniej zgłoszonych zdjęć i zmieniać ich na inne.
 16. Każde zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
  – każde z czterech zgłaszanych zdjęć musi mieć nazwę zgodną z kluczem: XYZ,
  gdzie „X” oraz „Y” to inicjały zgłaszającego (X – imię, Y – nazwisko), a „Z” to numer kolejny zgłaszanego zdjęcia (od 1 do 4)
  – temat wiadomości: Konkurs fotograficzny NaGrzyby! 2016 – zgłoszenie XY1 … XY4
  Przykład:
  Wiesław Nowak zgłasza swoje trzy pierwsze zdjęcia, w temacie zamieszcza treść: Konkurs fotograficzny NaGrzyby! 2016 – zgłoszenie WN1, WN2, WN3
  Zgłaszając osobno swoje czwarte zdjęcie Wiesław Nowak pisze w temacie: Konkurs fotograficzny NaGrzyby! 2016 – zgłoszenie WN4
 17. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo z informacją czy wszystkie zawarte w nim zdjęcia zostały zaakceptowane.
 18. Zdjęcia niespełniające warunków regulaminu lub znacząco odbiegające od tematyki konkursu będą odrzucane.
 19. Do czasu rozpoczęcia głosowania zgłoszone zdjęcia będą publikowane (od 19.09.2016) aby zgłaszający mieli możliwość zobaczyć je i zgłosić np brak swoich zdjęć. Głosowanie rozpocznie się od 24 września  2016r i trwać będzie do 22 października 2016
 20. Opublikowane w Konkursie zdjęcia będą opisane w następujący sposób: każdej osobie, która nadeśle pierwsze zgłoszenie będzie przyporządkowany unikalny numer uczestnika stanowiący równocześnie numer zestawu zgłoszonych zdjęć. Wszystkie zgłoszone przez uczestnika zdjęcia będą przyporządkowane do jego numeru i dodatkowo opatrzone kolejnymi literami, np. Zestaw 1 – zdjęcia 1a, 1b, 1c, 1d.
 21. Głosowanie na najlepszy zestaw zdjęć będzie trwało do 22 października 2016r. i odbywać się będzie na Forum portalu NaGrzyby.pl
 22. Aby móc wziąć udział w głosowaniu, niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na Forum portalu NaGrzyby.pl. Rejestracja konta jest bezpłatna.
 23. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w głosowaniu.
 24. Do czasu zakończenia głosowania i opublikowania wyników zabronione jest komentowanie zdjęć konkursowych, podawanie informacji o szczegółach swojego oddanego głosu oraz sugerowanie innym osobom, na które zestawy powinny głosować. Zabronione jest także publiczne wskazywanie kto jest (lub kto może być) autorem danego zestawu. Jeżeli takiego wskazania dokona uczestnik Konkursu – będzie to podstawa do natychmiastowej jego dyskwalifikacji z udziału w Konkursie.
 25. Nagrody dla zwycięzców zostaną im przesłane do 1 listopada 2016r. po wcześniejszym skontaktowaniu się właściciela portalu NaGrzyby.pl z autorami zdjęć i otrzymaniu od nich adresów wysyłki.
 26. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem decyzję podejmuje właściciel portalu NaGrzyby.pl

Nagrody ufundowanie przez firmę MPM AGD S.A.   Suszarki firmy MPM

3 modele suszarek do grzybów

Nagrody ufundowane przez właściciela portalu NaGrzyby.pl


 

Wyświetleń: 7079


Udostępnij:
 •  
 •   
 •  

1 komentarz

Dodaj komentarz