Czerwona lista grzybów wg indeksu polskiego

Oznaczenia:

  • Ex – Wymarłe i zaginione – gatunki, które nie występują już w Polsce na znanych dawniej stanowiskach i nie znaleziono ich nowych stanowisk.
  • E – Wymierające – krytycznie zagrożone – gatunki mocno zagrożone wymarciem,których przetrwanie jest mało prawdopodobne, jeśli będą się utrzymywać istniejące czynniki zagrożenia. Zaliczono tu gatunki określone jako CR, czyli krytycznie zagrożone.
  • V – Narażone- zagrożone wyginięciem – jeżeli nie znikną czynniki ich zagrożenia, to w najbliższej przyszłości gatunki te przesunięte zostaną do kategorii wymierających.
  • R – Rzadkie (potencjalnie zagrożone) – występujące na małych obszarach oraz występujące w dużym rozproszeniu. Zaliczono tu gatunki o małym zagrożeniu, określane jako LR.
  • I – O nieokreślonym zagrożeniu – gatunki, dla których brak jest pewnych źródeł informacji, by zaliczyć je do określonej kategorii, z różnych informacji jednak wiadomo, że są zagrożone, wymierające lub już wymarłe.

Zobacz też: Czerwona lista grzybów wg indeksu łacińskiego


 

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż


A

aksamitkówka złota Phaeolepiota aurea, R


B

bagnówka pałkowa Epithele typhae, E
berłóweczka czeska Tulostoma kotlabae, E
berłóweczka frędzelkowana Tulostoma fimbriatum, V
berłóweczka łuskowata Tulostoma squamosum, E
berłóweczka zimowa Tulostoma brumale, R
białogrzybówka ługowata Hemimycena delectabilis, V
białogrzybówka skąpoblaszkowa Hemimycena cyphelloides, R
Białogrzybówka szerokoblaszkowa Hemimycena crispata, E
białokrowiak kremowobiały Leucopaxillus paradoxus, E
białokrowiak pieniński Leucopaxillus salmonifolius, E
białoskórnik chropowaty Cystostereum murraii, V
białozasłonak bulwiasty Leucocortinarius bulbiger, R
biedronecznik Jeckera Punctelia jeckeri, I
błonkowiec białoszarawy Lobulicium occultum, E
Błonkóweczka powojnikowa Litschauerella clematidis, E
błyskoporek cynamonowy Inonotus rheades, V
Błyskoporek dębowy Inonotus dryophilus, V
błyskoporek płaczący Pseudoinonotus dryadeus, V
błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus, R
Błyskoporek rozpostarty Inonotus hastifer, I
błyskoporek skórzasty Inonotus cuticularis, R
błyskoporek sosnowy Inonotus triqueter, V
błyskoporek szczotkowaty Inonotus hispidus, R
Błyskoporek świerkowy Inonotus leporinus, E
boczniaczek pomarańczowożółty Phyllotopsis nidulans, V
boczniak łyżkowaty Pleurotus pulmonarius, V
boczniak rowkowanotrzonowy Pleurotus cornucopiae, V
bocznianka białoszara Hohenbuehelia fluxilis, R
bocznianka brązowawa Hohenbuehelia petaloides, V
Bocznianka długonoga Hohenbuehelia longipes, E
Bocznianka nerkowata Hohenbuehelia reniformis, E
bokownik wiązowy Hypsizygus ulmarius, V
borowiczak dęty Suillus cavipes, R
borowiczka niebieszczejąca Chamonixia caespitosa, Ex
borowik ciemnobrązowy Boletus aereus, V
borowik Dupaina Suillellus dupainii, R
borowik fioletowobrązowy Xanthoconium separans, R
borowik gładkotrzonowy Suillellus queletii, E
borowik górski Butyriboletus subappendiculatus, R
borowik klinowotrzonowy Cyanoboletus pulverulentus, R
borowik korzeniasty Caloboletus radicans, V
borowik królewski Butyriboletus regius, R
borowik kruchy Lanmaoa fragrans, E
borowik LeGalovej Rubroboletus legaliae, R
borowik morawski Aureoboletus moravicus, R
borowik płowy Hemileccinum impolitum, E
borowik ponury Suillellus luridus, R
borowik purpurowy Suillellus rhodoxanthus, E
borowik rudopurpurowy Imperator rhodopurpureus, R
borowik szatański Rubroboletus satanas, E
borowik szumowski Suillellus gabretae, R
borowik wilczy Rubroboletus lupinus, R
borowik żonkilowy Sutorius junquilleus, R
borowik żółtobrązowy Butyriboletus appendiculatus, V
borowik żółtopory Caloboletus calopus, R
Bruzdniczek białobrzegi Clitopilus obscurus, E
bulwkowiec mączysty Bulbillomyces farinosus, R
buławka obcięta Clavariadelphus truncatus, E
buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistillaris, V
buławka rurkowata Typhula fistulosa, R
buławka sitowata Macrotyphula juncea, R
buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula, V


C

chropiatka kwiatowa Thelephora anthocephala, V
chropiatka lejkowata Thelephora caryophyllea, V
chropiatka piórowata Thelephora penicillata, V
Ciemnobiałka popękana Melanoleuca strictipes, R
ciemnoblaszek krwistozarodnikowy Melanophyllum haematospermum, R
Ciemnoblaszek zielonoblaszkowy Melanophyllum eyrei, E
Ciemnoskórnik północny Boreostereum radiatum, E
Ciemnotwardnik bocznotrzonowy Phaeomarasmius rimulincola, E
ciemnotwardnik okazały Phaeomarasmius erinaceus, R
Ciżmóweczka trawowa Melanotus phillipsii, E
ciżmówka płaska Crepidotus applanatus, R
ciżmówka żółtawa Crepidotus luteolus, V
czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea, I
czarkówka kędzierzawa Cotylidia undulata, E
czarkówka rozetkowa Cotylidia pannosa, E
czarnoporek brązowiejący Dichomitus albidofuscus, E
czarnoporek poduszeczkowaty Dichomitus campestris, V
czarnoporek wrośniakowaty Dichomitus squalens, V
Czasznica biała Calvatia candida, E
Czasznica miskowata Calvatia cyathiformis, E
Czasznica tatrzańska Calvatia turneri, E
czernidłaczek dwuzarodnikowy Coprinellus bisporus, E
czernidłaczek kępkowy Coprinellus congregatus, E
czernidłaczek kłaczkowaty Coprinellus flocculosus, R
Czernidłaczek piaskowy Montagnea radiosa, E
czernidłaczek twardotrzonowy Coprinellus hiascens, E
czernidłak gnojoblubny Coprinus patouillardii, R
czernidłak pstry Coprinopsis picacea, V
czernidłak szarobiały Coprinopsis narcotica, E
czernidłak śnieżnobiały Coprinopsis nivea, R
czernidłak wielkopierścieniowy Coprinus sterquilinus, E
Czerwcogrzyb orzęsiony Septobasidium carestianum, Ex
Czerwcogrzyb podlaski Septobasidium fuscoviolaceum, Ex
Czubajeczka brązowawa Echinoderma jacobi, E
Czubajeczka brązowoczerwonawa Lepiota brunneoincarnata, V
Czubajeczka drobnopierścieniowa Lepiota parvannulata, Ex
Czubajeczka liliowa Lepiota lilacea, Ex
Czubajeczka niebieskozielonawa Lepiota grangei, E
Czubajeczka orzechowa Lepiota pseudofelina, E
Czubajeczka rzodkiewkowata Lepiota erminea, Ex
Czubajeczka szarozielonawa Lepiota griseovirens, E
Czubajeczka zamszowata Lepiota tomentella, E
czubniczek czarnołuskowy Chamaemyces fracidus, R
Czyreń brązowożółty Phellinus viticola, E
Czyreń gładki Phellinus laevigatus, V
czyreń osikowy Phellinus tremulae, E
czyreń sosnowy Porodaedalea pini, R
Czyreń świerkowy Phellinus chrysoloma, V
Czyreń topolowy Phellinus populicola, E
Czyreń wąskoszczecinkowaty Phellinus lundellii, E


D

dołczanka dwuzarodnikowa Solorina bispora, E
drewnowiec popękany Xylobolus frustulatus, V
drobnołuszczak brązowoczarny Pluteus ephebeus, R
drobnołuszczak gruczołowaty Pluteus plautus, I
Drobnołuszczak najmniejszy Pluteus pusillulus, E
drobnołuszczak pomarańczowoczerwony Pluteus aurantiorugosus, E
Drobnołuszczak szarobrązowy Pluteus cinereofuscus, I
drobnołuszczak trocinowy Pluteus petasatus, R
drobnołuszczak żółtooliwkowy Pluteus chrysophaeus, R
Drobnoporek falistobrzegi Postia undosa, E
Drzewostrzępka klonowa Dendrothele acerina, R
Drzewostrzępka porostowata Dendrothele commixta, E
Drzewostrzępka serdelkowatozarodnikowa Dendrominia dryina, Ex
Drzewostrzępka wąskozarodnikowa Dendrothele alliacea, R
dwupierścieniak cesarski Catathelasma imperiale, E
dzbankówka kulista Sarcosoma globosum, E
Dzbankówka różowawa Craterocolla cerasi, E
Dzonkówka czarniawa Entoloma serrulatum, R
dzwonkówka bagienna Entoloma cuspidiferum, E
Dzwonkówka brązowoblaszkowa Entoloma rusticoides, E
Dzwonkówka brodawkowata Entoloma papillatum, V
Dzwonkówka ciemnoniebieska Entoloma cyanulum, E
dzwonkówka cytrynowa Entoloma pleopodium, R
Dzwonkówka czarnobrzega Entoloma atromarginatum, E
Dzwonkówka czarnoniebieskawa Entoloma chalybaeum, R
Dzwonkówka czerwonobrązowa Entoloma juncinum, R
dzwonkówka fioletowawa Entoloma euchroum, R
Dzwonkówka gruboblaszkowa Entoloma clandestinum, E
Dzwonkówka kosmata Entoloma strigosissimum, E
Dzwonkówka mączna Entoloma prunuloides, E
Dzwonkówka muszelkowata Entoloma byssisedum, R
Dzwonkówka niebieskofioletowa Entoloma placidum, E
dzwonkówka niebieskotrzonowa Entoloma asprellum, R
Dzwonkówka niesymetryczna Entoloma excentricum, R
Dzwonkówka pieniążnicowata Entoloma platyphylloides, V
Dzwonkówka popielatofioletowa Entoloma mougeotii, V
Dzwonkówka rombowozarodnikowa Entoloma rhombisporum, E
Dzwonkówka srebrzystotrzonowa Entoloma turbidum, R
dzwonkówka szarobrązowa Entoloma lampropus, V
dzwonkówka szarofioletowa Entoloma bloxamii, E
Dzwonkówka szaroniebieskawa Entoloma griseocyaneum, E
Dzwonkówka torfowiskowa Entoloma elodes, E


F

fałdówka kędzierzawa Plicaturopsis crispa, R


G

gąbczak piankowy Sarcodontia spumea, E
gąbkowiec północny Climacocystis borealis, R
Gąska cętkowana Tricholoma fucatum, Ex
Gąska czerwieniejąca Tricholoma orirubens, V
gąska gołębia Tricholoma columbetta, R
gąska karbowana Tricholoma acerbum, E
gąska kroplistobrzega Tricholoma pessundatum, R
gąska ognista Tricholoma focale, E
gąska pomarańczowa Tricholoma aurantium, R
gąska szerokoblaszkowa Tricholoma luridum, Ex
gąska topolowa Tricholoma populinum, V
gąska wielka Tricholoma colossus, E
gąska zielonka Tricholoma equestre, I
gąska zielonożółta Tricholoma sejunctum, R
Gąsownica czerwieniejąca Porpoloma pes-caprae, E
gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnabarinus, R
gmatwica trójbarwna Daedaleopsis tricolor, R
gniazdnica kulista Nidularia deformis, R
Gniazdniczka odsłonięta Mycocalia denudata, E
Gnilica oliwkowa Coniophora olivacea, R
gnojanka usiatkowana Bolbitius reticulatus, R
gołąbek błękitny Russula caerulea, R
gołąbek ciemniejący Russula livescens, I
gołąbek cukrówka Russula alutacea, E
gołąbek czerwonopomarańczowy Russula intermedia, Ex
gołąbek krótkonogi Russula curtipes, R
gołąbek pięknobarwny Russula amoenicolor, R
gołąbek przyjemny Russula amoenolens, R
gołąbek wąskoblaszkowy Russula chloroides, I
goryczak purpurowozarodnikowy Tylopilus porphyrosporus, R
goździeniec fioletowy Clavaria zollingeri, E
Goździeniec gliniasty Clavaria argillacea, R
Goździeniec przydymiony Clavaria fumosa, E
goździeniec purpurowy Alloclavaria purpurea, E
goździeniec zaostrzony Clavaria falcata, R
Goździolepek mchowy Eocronartium muscicola, E
Goździopłaszczek nadrzewny Clavulicium macounii, E
grzybogwiazd skórzasty Mycenastrum corium, V
grzybolubka lepka Asterophora parasitica, V
grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides, R
Grzybóweczka mączna Mycenella lasiosperma, E
grzybówka delikatna Mycena adscendens, E
grzybówka fioletowobrązowa Mycena purpureofusca, V
Grzybówka gołębia Mycena pelianthina, I
Grzybówka górska Mycena urania, E
Grzybówka kremowa Mycena xantholeuca, E
grzybówka niebieskoszara Mycena pseudocorticola, V
Grzybówka oliwkowa Mycena chlorantha, V
grzybówka oliwkowoostrzowa Mycena olivaceomarginata, R
Grzybówka oszroniona Mycena atroalba, R
grzybówka paprociowa Mycena pterigena, V
grzybówka pomarańczowoczerwona Atheniella adonis, R
grzybówka pomarańczowoostrzowa Mycena aurantiomarginata, V
Grzybówka równobarwna Mycena concolor, E
Grzybówka rurkowatotrzonowa Mycena capillaripes, V
grzybówka szafranowa Mycena crocata, R
grzybówka szarobrązowa Mycena latifolia, E
grzybówka tarczowata Mycena clavularis, R
grzybówka trzcinowa Mycena belliae, E
grzybówka wielkozarodnikowa Mycena megaspora, V
grzybówka wiosenna Mycena strobilicola, R
Grzybówka wygięta Mycena supina, E
grzybówka złototrzonowa Mycena renati, V
grzybówka żółtawa Mycena flavescens, R
gwiazda wieloporowa Myriostoma coliforme, E
gwiazdosz angielski Geastrum berkeleyi, Ex
gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum, E
gwiazdosz bury Geastrum elegans, E
gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum, R
gwiazdosz długoszyjkowy Geastrum pectinatum, V
gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum, R
gwiazdosz koronowaty Geastrum coronatum, V
gwiazdosz kwiatuszkowaty Geastrum floriforme, E
gwiazdosz potrójny Geastrum triplex, E
gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum, E
gwiazdosz rudawy Geastrum rufescens, E
gwiazdosz węgierski Geastrum hungaricum, E
gwiazdosz workowaty Geastrum saccatum, E
gwiazdosz wzniesiony Geastrum fornicatum, E
Gwiazdoszczetka ochrowa Asterostroma cervicolor, E
Gwiazdoząb rdzawy Asterodon ferruginosus, E


H

hełmik okrągławy Cudonia circinans, V
Hełmówka torfowcowa Galerina sphagnorum, R
Hełmówka ampułkowatorozwierkowa Galerina ampullaceocystis, E
hełmówka błotna Galerina paludosa, R
Hełmówka brazowotrzonowa Galerina badipes, E
Hełmówka drobna Galerina nana, E
hełmówka grzybówkopodobna Galerina jaapii, E
hełmówka pniakowa Galerina triscopa, R
Hełmówka prążkowana Galerina stylifera, R


J

Jamczatka drobnopora Datronia stereoides, E
Jamkóweczka blaszkowobrązowa Antrodiella foliaceodentata, E
Jamkóweczka półrozpostarta Antrodiella semisupina, I
Jamkóweczka skórkowata Antrodiella romellii, R
jamkóweczka żółtawa Antrodiella hoehnelii, R
Jamkówka bawełniana Antrodia gossypium, V
jamkówka białobrązowa Antrodia albobrunnea, E
Jamkówka gruba Antrodia crassa, V
Jamkówka jabłoniowa Antrodia malicola, E
jamkówka kurczliwa Antrodia ramentacea, E
Jamkówka pofałdowana Antrodia pulvinascens, E
Jamkówka pogięta Antrodia sinuosa, R
Jamkówka różnokształtna Antrodia heteromorpha, R
jamkówka żółta Antrodia xantha, V
Języczek półkolisty Arrhenia acerosa, V
języczek siatkowany Arrhenia retiruga, E
języczek strefowany Arrhenia spathulata, E
języczek uchowaty Arrhenia lobata, E
jodłownica górska Bondarzewia mesenterica, V


K

Kępkowiec romboidalnozarodnikowy Lyophyllum deliberatum, E
kępkowiec trójkątnozarodnikowy Lyophyllum transforme, E
kielisznik jodłowy Cyphella digitalis, E
kielonka błyszcząca Caloscypha fulgens, R
Kisielnica biaława Exidia thuretiana, R
Kisielnica czerwonawa Exidia umbrinella, Ex
Kisielnica drobna Exidia badioumbrina, Ex
Kisielnica dwubarwna Exidia cartilaginea, E
Kisielnica kosmata Exidia villosa, E
Kisielnica krążkowata Exidia repanda, E
kisielnica trzoneczkowa Exidia glandulosa, R
kisielnica wierzbowa Exidia recisa, V
klejek alpejski Chroogomphus helveticus, E
klejoporek dwubarwny Gloeoporus dichrous, E
klejówka plamista Gomphidius maculatus, R
klejówka różowa Gomphidius roseus, R
klejówka świerkowa Gomphidius glutinosus, R
kolcownica sosnowa Bankera fuligineoalba, E
kolcownica świerkowa Bankera violascens, E
Kolcóweczka białozielonawa Kavinia alboviridis, E
Kolcóweczka gładkozarodnikowa Hydnocristella himantia, E
kolcówka jabłoniowa Sarcodontia crocea, R
kolczakówka dołkowana Hydnellum scrobiculatum, Ex
kolczakówka kasztanowata Hydnellum ferrugineum, E
kolczakówka niebieskawa Hydnellum caeruleum, E
kolczakówka piekąca Hydnellum peckii, E
kolczakówka pomarańczowa Hydnellum aurantiacum, E
kolczakówka strefowana Hydnellum concrescens, E
kolczakówka wonna Hydnellum suaveolens, E
Kolczakówka zielonożółta Hydnellum geogenium, E
kolczakówka żółtobrązowa Hydnellum compactum, E
kolczatek strzępiasty Hericium cirrhatum, V
kołpaczek mierzwiowy Panaeolus papilionaceus, R
Koralowniczek białoochrowy Ramaricium alboochraceum, Ex
koralownik białawy Ramariopsis kunzei, E
Koralóweczka białofioletowawa Lentaria albovinacea, Ex
Koralóweczka płowoochrowa Lentaria byssiseda, I
koralówka czerwonowierzchołkowata Ramaria botrytis, E
koralówka strojna Ramaria formosa, R
koralówka tępowierzchołkowa Ramaria obtusissima, E
koralówka wysmukła Ramaria gracilis, E
koralówka złocista Ramaria aurea, E
koralówka żółta Ramaria flava, R
korkoząb ciemny Phellodon melaleucus, E
korkoząb czerniawy Phellodon niger, V
korkoząb kieliszkowaty Phellodon tomentosus, E
korkoząb pozrastany Phellodon confluens, Ex
koronica ozdobna Sarcosphaera coronaria, V
Korownica białopomarańczowa Phanerochaete jose-ferreirae, I
Korownica południowa Phlebiopsis ravenelii, E
korzenianka marcepanowa Phaeocollybia christinae, V
koźlarz ałtajski Leccinum rotundifoliae, E
koźlarz białawy Leccinum holopus, R
koźlarz brązowoszary Leccinum cyaneobasileucum, R
koźlarz bruzdkowany Leccinum crocipodium, R
koźlarz czarnobrązowy Leccinum melaneum, R
koźlarz dębowy Leccinum quercinum, I
koźlarz grabowy Leccinum carpini, I
koźlarz różnobarwny Leccinum variicolor, R
koźlarz różowiejący Leccinum oxydabile, R
koźlarz sosnowy Leccinum vulpinum, R
koźlarz świerkowy Leccinum piceinum, I
krążkówka żyłkowana Disciotis venosa, R
krowiak olszowy Paxillus rubicundulus, R
krowiak włóknisty Paxillus rubicundulus, R
Kruchaweczka białoostrzowa Psathyrella bifrons, Ex
kruchaweczka czarnoblaszkowa Psathyrella atrolaminata, E
kruchaweczka długotrzonowa Psathyrella longicauda, E
Kruchaweczka drobna Psathyrella canoceps, E
Kruchaweczka fasolowatozarodnikowa Psathyrella frustulenta, E
kruchaweczka krótkokorzeniasta Psathyrella microrhiza, R
kruchaweczka meduzogłowa Psathyrella caput-medusae, V
kruchaweczka najdelikatniejsza Psathyrella noli-tangere, R
kruchaweczka topolowa Cystoagaricus silvestris, E
kruchaweczka wysmukła Psathyrella corrugis, R
Kruchomięsak ciemniejący Parmastomyces mollissimus, V
kubek gnojowy Cyathus stercoreus, E
Kurzaweczka korzeniasta Lycoperdon radicatum, E
kurzawka bagienna Bovista paludosa, V
kurzawka barwna Bovista colorata, E
kurzawka omszona Bovista tomentosa, V
Kurzawka polna Bovista graveolens, V
kustrzebeczka czarna Plectania melastoma, R
kustrzebka czarnofioletowa Peziza saniosa, R
Kustrzebka piaskowa Peziza ammophila, R


L

lakownica brązowoczarna Ganoderma carnosum, V
Lakownica czerwonawa Ganoderma pfeifferi, R
lakownica jasnomiąższowa Ganoderma resinaceum, R
lakownica żółtawa Ganoderma lucidum, R
Lakówka nadmorska Laccaria maritima, E
lejkoporek olszowy Gyrodon lividus, R
Lejkownica nadrzewna Ossicaulis lignatilis, V
lejkóweczka postrzępiona Clitocybula lacerata, V
Lejkówka blednąca Clitocybe pseudoobbata, E
Lejkówka niemiła Clitocybe paropsis, E
Lejkówka oszroniona Clitocybe pruinosa, R
Lejkówka rzodkiewkowata Clitocybe hydrogramma, R
Lejkówka wąskoblaszkowa Clitocybe agrestis, R
Lentinellus ursinus Twardówka filcowata, V
Lepkoząb brązowy Gloiodon strigosus, Ex
Lepniczka grzybolubna Naohidea sebacea, E
Lisówka blada Hygrophoropsis macrospora, R


Ł

Łojek grubostrzępkowy Sebacina dimitica, E
Łopateczka mchowa Cyphellostereum laeve, E
łopatnica żółtawa Spathularia flavida, E
Łuskwiak gruzełkowany Pholiota tuberculosa, V
łuskwiak karbowany Hemistropharia albocrenulata, E
łuskwiak rdzawołuskowy Pholiota squarrosoides, E
łuskwiak tłustawy Pholiota adiposa, R
Łuskwiak torfowy Pholiota henningsii, E
łuskwiak włóknistołuskowaty Hemipholiota heteroclita, E
łycznik fioletowawy Panellus violaceofulvus, R
Łycznik zębatobrzegi Panellus ringens, E
Łysak cziemnotrzonowy Gymnopilus picreus, E
Łysak kupkówkowy Gymnopilus flavus, E
Łysiczka biaława Stropharia albonitens, V
Łysiczka ciemnobrązowa Psilocybe subviscida, I
łysiczka czarnobrązowa Psilocybe montana, R
łysiczka ochrowopłowa Hypholoma subericaeum, R
Łysiczka odchodowa Psilocybe coprophila, R
Łysiczka pomiotowa Psilocybe merdaria, R
Łysiczka torfowa Psilocybe turficola, E
Łysostopek bursztynowy Gymnopus ocior, E
Łysostopek cynamonowoczerwony Gymnopus putillus, E
Łzawniczka korzeniasta Ditiola radicata, E
Łzawniczka żółtoczerwonawa Dacryonaema rufum, I
Łzawnik drobnozarodnikowy Dacrymyces microsporus, I
Łzawnik estoński Guepiniopsis estonica, V
Łzawnik główkowaty Dacrymyces capitatus, V
łzawnik jajowatozarodnikowy Dacrymyces ovisporus, E
łzawnik różnozarodnikowy Dacrymyces variisporus, E
Łzawnik złocistozarodnikowy Dacrymyces chrysospermus, V


M

maczużnik bojowy Cordyceps militaris, R
maczużnik główkowaty Elaphocordyceps capitata, R
maczużnik nasięźrzałowy Elaphocordyceps ophioglossoides, R
małozorek zielony Microglossum viride, V
maślak błotny Suillus flavidus, E
maślak limbowy Suillus plorans, E
maślak syberyjski Suillus sibiricus, E
maślak trydencki Suillus tridentinus, E
maślak wejmutkowy Suillus placidus, R
miękusz szafranowy Hapalopilus croceus, E
Miseczniczka biaława Calyptella flos-albus, R
miseczniczka łodygowa Calyptella capula, R
miseczniczka żółtawa Calyptella campanula, E
mitróweczka błotna Mitrula paludosa, V
Mleczaj bagienny Lactarius lacunarum, E
mleczaj ciemny Lactarius picinus, R
Mleczaj czerwieniejący Lactarius sanguifluus, V
Mleczaj fiołkowy Lactarius violascens, E
mleczaj liliowy Lactarius lilacinus, R
Mleczaj łuseczkowaty [kolczasty] Lactarius spinosulus, V
mleczaj najostrzejszy Lactarius acerrimus, R
mleczaj niebieskawy Lactarius trivialis, R
mleczaj niesmaczny Lactarius insulsus, E
mleczaj obrzeżony Lactarius aspideus, V
mleczaj okazały Lactarius resimus, E
mleczaj ostry Lactarius acris, R
mleczaj różowoblaszkowy Lactarius controversus, E
Mleczaj rudobrązowy Lactarius hysginus, V
Mleczaj torfowcowy [tofowy] Lactarius sphagneti, E
mleczaj złocisty Lactarius chrysorrheus, R
mleczaj żółtofioletowy Lactarius repraesentaneus, E
mokronóżka brązowoostrzowa Hydropus marginellus, E
mokronóżka bukowa Hydropus subalpinus, R
mokronóżka czerniejąca Hydropus atramentosus, E
monetnica karbowanoblaszkowa Rhodocollybia prolixa, V
monetnica korzeniasta Rhodocollybia fodiens, E
muchomor alpejski Amanita nivalis, R
muchomor białożółtawy Amanita eliae, R
muchomor cesarski Amanita caesarea, Ex
muchomor cytrynowy odm. biała Amanita citrina var. alba, R
muchomor jadowity Amanita virosa, V
muchomor królewski Amanita regalis, V
muchomor narcyzowy Amanita gemmata, R
muchomor oliwkowy Amanita battarrae, R
muchomor srebrzysty Amanita argentea, V
muchomor szorstki Amanita franchetii, V
muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis, R
muchomor wielkopochwowy Amanita magnivolvata, R
muchomornica płacząca Limacella guttata, V


N

Nalotnica ostrorozwierkowa Hypochnicium cymosum, I
Nalotniczka fioletowa Hypochnella violacea, Ex
naparstniczka czeska Verpa bohemica, V
naparstniczka stożkowata Verpa conica, R
napień rozpostarty Oxyporus obducens, R
napień wypłowiały Oxyporus corticola, R
naziemek białawy Albatrellus ovinus, E
naziemek ceglasty Albatrellus confluens, E
naziemek kozionogi Scutiger pes-caprae, E
naziemek zielonawy Albatrellus cristatus, E
naziemek żółtopomarańczowy Albatrellus subrubescens, E
Niszczyca belkowa Gloeophyllum trabeum, R
niszczyk liściastodrzewny Trichaptum biforme, R


O

Odgiętka wetlińska Resupinatus vetlinianus, E
opieńka bezpierścieniowa Armillaria tabescens, E
ospowiec półkulisty Varicellaria hemisphaerica, E
ozorek dębowy Fistulina hepatica, R


P

Pajęczowiec białawy Botryobasidium candicans, R
Pajęczowiec groniasty Botryobasidium vagum, R
Pajęczowiec szerokostrzępkowy Botryobasidium laeve, R
Pajęczowiec tępozarodnikowy Botryobasidium obtusisporum, R
Pajęczowiec ziarnistostrzępkowy Botryobasidium pruinatum, R
Pajęczynek pomarańczowy Athelidium aurantiacum, E
Pałecznica orlicowa Typhula quisquiliaris, R
Pałecznica trawolubna Typhula ishikariensis, R
Pękacz gruszkowaty Phallogaster saccatus, E
Pępkogrzybówka wapieniolubna Pseudoomphalina kalchbrenneri, E
Pępnica złotoblaszkowa Chrysomphalina chrysophylla, E
Pępnik gwiaździstozarodnikowy Omphaliaster asterosporus, E
Pępóweczka biaława Gerronema albidum, R
piaskowiec kasztanowaty Gyroporus castaneus, R
piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens, R
Pieczarka bladopurpurowa Agaricus dulcidulus, V
pieczarka malutka Agaricus comtulus, R
pieczarka płaska Agaricus placomyces, E
Pieczarka różowoblaszkowa Agaricus rusiophyllus, V
pieczarka słomkowożółta Agaricus urinascens, R
pieniążkówka dębowa Xerula pudens, R
pieniążkówka jodłowa Oudemansiella melanotricha, E
pieprznik pomarańczowy Cantharellus friesii, E
pieprznik żyłkowany Craterellus lutescens, V
Pierwoząb wiązowy Protohydnum fasciculare, Ex
Piestrak ... Choiromyces venosus, R
Piestróweczka biaława Octaviania neuhoffii, Ex
Piestróweczka czerwonawa Hydnangium carneum, E
piestrzenica infułowata Gyromitra infula, V
piestrzyca zatokowata Helvella lacunosa, R
pięknoróg dwuprzegrodowy Calocera furcata, R
pięknoróg językowaty Calocera glossoides, E
pięknoskórnik modry Terana caerulea, Ex
piórniczka rozgałęziona Pterula multifida, V
Płaskolepek rozpostarty Achroomyces effusus, Ex
Płaskolepnica powłocznicowa Colacogloea peniophorae, I
Płaszczek gruzełkowany Dacryobolus karstenii, E
płomienniczek owocolubny Flammulaster carpophilus, R
płomykówka galaretowata Guepinia helvelloides, R
pniarek różowy Fomitopsis rosea, E
pochwiak drobny Volvariella hypopithys, R
pochwiak jedwabnikowy Volvariella bombycina, R
pochwiak karłowaty Volvariella pusilla, V
pochwiak myszaty Volvariella murinella, R
Pochwiak średni Volvariella media, E
pochwiak wielkopochwowy Volvariella volvacea, V
podgrzybek brzoskwiniowy Rheubarbariboletus armeniacus, E
podgrzybek czerwonawy Hortiboletus rubellus, R
podgrzybek obciętozarodnikowy Xerocomellus porosporus, R
podgrzybek tęgoskórowy Pseudoboletus parasiticus, R
podgrzybek złotawy Xerocomellus chrysenteron, I
Podkorzeniak grubościenny Hysterangium hessei, Ex
Podkorzeniak siateczkowy Hysterangium separabile, E
Podstawkorożek szary Ceratobasidium cornigerum, I
Podziemniczek oliwkowy Hymenogaster olivaceus, E
Polówka błotna Agrocybe paludosa, R
polówka południowa Agrocybe cylindracea, E
Polówka zamszowa Agrocybe firma, E
pomarańczowiec bladożółty Pycnoporellus alboluteus, E
pomarańczowiec błyszczący Pycnoporellus fulgens, V
Popielatek cuchnący Tephrocybe mephitica, E
Popielatek igłolubny Tephrocybe murina, E
Popielatek mącznorzodkwiowy Lyophyllum rancidum, V
Popielatek mącznosmakowy Tephrocybe putida, E
Popielatek pępówkowaty Tephrocybe striipilea, E
popielatek torfowiskowy Tephrocybe palustris, V
porek dębowy Buglossoporus quercinus, E
Porokolczak ceglasty Junghuhnia collabens, E
porokolczak lśniący Junghuhnia nitida, R
porokolczak mleczny Irpex lacteus, R
Porokolczak różnopory Junghuhnia lacera, V
Porokolczak żółtawobiały Junghuhnia luteoalba, R
Powłocznica jodłowa Peniophora piceae, E
Powłocznica liliowa Peniophora lilacea, E
powłocznica świerkowa Peniophora pithya, E
powłocznik białofioletowy Dendrocorticium polygonioides, E
późnoporka czerwieniejąca Amylocystis lapponicus, E
promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus, E
Przewrotka łysa Disciseda candida, E
Przewrotka wielka Disciseda bovista, E
purchatnica piaskowa Pisolithus arhizus, R
Purchawka długostopkowa Lycoperdon caudatum, V
purchawka jeżowata Lycoperdon echinatum, R
purchawka łatkowata Lycoperdon mammiforme, V
Purchawka łuszczejąca Lycoperdon marginatum, E
Purchawka stepowa Lycoperdon decipiens, E
purchawka wrzosowiskowa Lycoperdon ericaeum, E


R

radlaczek zwisły Irpicodon pendulus, E
Radłóweczka kosmkowata Cristinia helvetica, E
rogowniczka końska Onygena equina, R
rogowniczka ptasia Onygena corvina, R
Rozwiernik północny Tubulicrinis borealis, E
Różnoporek drobnopory Loweomyces fractipes, E
różnoporek dwuwarstwowy Abortiporus biennis, E
różówka nadrzewna Erythricium laetum, E
Rumieniak białawy Rhodocybe fallax, E
Rumieniak czerwonawy Rhodocybe nitellina, R
rumieniak piaskowy Rhodocybe caelata, E
Rumieniak żółtobrązowy Rhodocybe popinalis, V
rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora, R


S

sarniak dachówkowaty Sarcodon imbricatus, V
sarniak sinostopy Sarcodon glaucopus, Ex
siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus, E
siedzuń dębowy Sparassis brevipes, V
siedzuń sosnowy Sparassis crispa, R
siodłówka siodlasta Helvella ephippium, R
Skorupniczka żółtawa Crustoderma dryinum, E
Skorupnik kolczasty Crustomyces subabruptus, E
Skórkotrzęsak ochrowy Eichleriella leucophaea, Ex
Skórkotrzęsak ciernisty Eichleriella deglubens, E
Skórkotrzęsak różowawy Eichleriella alliciens, Ex
skórnica czerwonawa Dermatocarpon miniatum, V
Skórniczka kasztanowobrązowa Punctularia strigosozonata, E
Skórnikowiec purpurowy Porostereum crassum, Ex
Skórobłonka biaława Amylocorticium cebennense, E
Skórobłonka czerwonawa Amylocorticium subincarnatum, E
Skórobłonka żółtawa Amylocorticium subsulphureum, Ex
Skórowiec fioletowawy Veluticeps abietina, R
Skórowiec żółtobrązowy Veluticeps ambigua, E
Skórówka mleczna Scytinostroma galactinum, Ex
Skórówka wonna Scytinostroma odoratum, Ex
Skrętolepek mączysty Helicogloea farinacea, E
Skrętolepek trawowy Helicogloea graminicola, Ex
smardz jadalny Morchella esculenta, R
smardz stożkowaty Morchella conica, R
smolucha bukowa Ischnoderma resinosum, V
smolucha świerkowa Ischnoderma benzoinum, V
Smolusznik jodłowy Podofomes trogii, E
soplówka jeżowata Hericium erinaceus, E
Sprzążkownica jedwabista Anomoporia bombycina, E
sromotnik woalkowy Phallus duplicatus, E
Stożkówka dwuzarodnikowa Conocybe ambigua, E
stroczek leśny Serpula himantioides, R
stroczniczek złotawy Pseudomerulius aureus, R
Strzępiak bagienny Inocybe paludinella, E
Strzępiak białoowłosiony Inocybe jacobi, E
strzępiak ciemnowierzchołkowy Inocybe phaeodisca, V
Strzępiak czerwieniejący Inocybe godeyi, R
Strzępiak drobnozarodnikowy Inocybe glabripes, E
Strzępiak jedwabisty Inocybe grammata, V
strzępiak kosmkowaty Inocybe flocculosa, E
Strzępiak ostry Inocybe acuta, R
strzępiak owłosiony Inocybe calamistrata, V
Strzępiak palczastozarodnikowy Inocybe calospora, V
Strzępkobłonka tatrzańska Amphinema diadema, I
Strzępkoskóreczka pomarszczona Hyphodermella corrugata, Ex
Strzępkoskórka luźnostrzępkowa Hyphoderma obtusiforme, I
Strzępkoząb kolczastopory Hyphodontia latitans, E
Strzępniczek dwuzarodnikowy Thanatephorus sterigmaticus, E
Strzępniczek międzyrzecki Thanatephorus terrigenus, Ex
Strzępniczek ochrowy Thanatephorus ochraceus, I
Strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy Thanatephorus fusisporus, E
Stułbiówka fioletowawa Scotomyces subviolaceus, E
stułka cynamonowa Coltricia cinnamomea, I
suchogłówka korowa Phleogena faginea, E
szaraczek sosnowy Boletopsis grisea, E
Szaraczek świerkowy Boletopsis leucomelaena, E
szaroblaszek zgliszczowy Faerberia carbonaria, R
Szczeciniak chropawy Hymenochaete corrugata, E
Szczeciniak cynamonowy Hymenochaete cinnamomea, E
szczeciniak jodłowy Hymenochaete cruenta, V
Szczeciniak sadzowaty Hymenochaete fuliginosa, E
szczecinkowiec tabaczkowy Pseudochaete tabacina, R
Szczudłówka piaskowa Battarrea phalloides, E
szkieletnica aksamitna Sidera lenis, V
szkieletnica miękka Skeletocutis alutacea, E
Szkieletnica różowawa Skeletocutis subincarnata, V
Szkieletnica trwała Skeletocutis stellae, V
szkieletnica wonna Skeletocutis odora, V
Szydłowiec białoszary Subulicium lautum, E
szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus, R


Ś

śluzopępka węglolubna Myxomphalia maura, I
Śluzowoszczka przezroczysta Tulasnella hyalina, E
świecznica rozgałęziona Artomyces pyxidatus, V


T

talerzyk szkarłatny Cytidia salicina, E
Tarczóweczka krążkowata Aleurodiscus disciformis, E
tarczówka bezkształtna Aleurodiscus amorphus, R
Tarczówka pomarańczowa Aleurodiscus aurantius, Ex
Tarczówka żółtoszarawa Aleurodiscus cerussatus, E
tęgoskór cebulowaty Scleroderma cepa, E
tęgoskór kurzawkowy Scleroderma bovista, E
Trąbka opierścieniona Tubaria confragosa, E
trufla letnia Tuber aestivum, Ex
trufla wgłębiona Tuber mesentericum, E
trwałoporka różnobarwna Perenniporia medulla-panis, V
Trwałoporka świerkowa Perenniporia subacida, V
Trzęsak czarnozielony Tremella exigua, Ex
Trzęsak dwuzarodnikowy Tremella simplex, E
Trzęsak grzybojadek Tremella mycetophiloides, I
trzęsak listkowaty Tremella foliacea, I
Trzęsak morwowaty Tremella moriformis, E
Trzęsak szpetny Tremella indecorata, Ex
Twardoporek czerniejący Rigidoporus crocatus, E
Twardówka lejkowata Lentinellus micheneri, E
Twardówka lisia Lentinellus vulpinus, E
Twardówka wachlarzowata Lentinellus flabelliformis, E
twardziak muszlowy Panus conchatus, R
twardziak pucharowaty Neolentinus cyathiformis, E
twardziak szczeciniasty Lentinus strigosus, V
twardziak tygrysi Lentinus tigrinus, R
Twardzioszek bukowy Marasmius setosus, V
Twardzioszek trzcionowy Marasmius limosus, E


U

uszak skórnikowaty Auricularia mesenterica, R


W

Wełniczek niebieskozielony Byssocorticium atrovirens, E
Wełniczek piękny Byssocorticium pulchrum, Ex
wielozarodniczka kapeluszowa Sistotrema confluens, E
Wielozarodniczka kremowożółta Sistotrema alboluteum, E
wilgotnica czapeczkowata Humidicutis calyptriformis, V
Wilgotnica czarnobrunatna Hygrocybe spadicea, Ex
Wilgotnica czerwona Hygrocybe coccineocrenata, V
wilgotnica drobna Hygrocybe insipida, E
wilgotnica jasna Gliophorus laetus, V
wilgotnica karminowa Hygrocybe punicea, R
wilgotnica kwaskowata Hygrocybe nitrata, V
wilgotnica łąkowa Hygrocybe pratensis, R
Wilgotnica mała Hygrocybe parvula, E
wilgotnica nielepka Hygrocybe intermedia, E
wilgotnica ostrostożkowata Hygrocybe acutoconica, R
wilgotnica ozdobna Hygrocybe aurantiosplendens, E
wilgotnica papuzia Gliophorus psittacinus, R
wilgotnica szkarłatna Hygrocybe coccinea, R
wilgotnica woskowa Hygrocybe ceracea, Ex
Wilgotnica wypukła Hygrocybe quieta, R
wilgotnica zasadowa Hygrocybe ingrata, E
wilgotnica żółknąca Hygrocybe chlorophana, R
włochatka ciemna Coriolopsis gallica, R
włosojęzyk szorstki Trichoglossum hirsutum, E
włosóweczka nadrzewna Vibrissea truncorum, R
Włośnianka drobniutka Hebeloma birrus, R
włośnianka korzeniasta Hebeloma radicosum, I
Włośnianka malutka Hebeloma pusillum, R
Wnętrzniaczek podziemny Gastrosporium simplex, E
Wnętrznica smardzowata Gautieria morchelliformis, Ex
wodnicha gołąbkowa Hygrophorus russula, R
Wodnicha grubopierścieniowa Hygrophorus gliocyclus, V
Wodnicha hiacyntowa Hygrophorus agathosmus, E
wodnicha pomarańczowa Hygrophorus pudorinus, R
wodnicha późna Hygrophorus hypothejus, I
Wodnicha różowozłota Hygrophorus poetarum, R
Wodnicha żółknąca Hygrophorus discoxanthus, R
workotrzęsak galaretowaty Ascotremella faginea, V
Woskobłonka białoochrowa Gloeocystidiellum leucoxanthum, E
Woskobłonka białożółtawa Gloeocystidiellum luridum, E
Woskobłonka inkrustowanozarodnikowa Gloeocystidiellum convolvens, E
Woskobłonka różnozarodnikowa Conferticium karstenii, E
Woskowniczek jamkowaty Ceraceomyces serpens, E
Woszczyneczka miękka Ceriporiopsis mucida, R
woszczyneczka obrzeżona Ceriporiopsis pannocincta, E
Woszczyneczka wielkopora Ceriporiopsis subvermispora, E
Woszczyneczka żółknąca Ceriporiopsis gilvescens, E
Woszczyneczka żywiczna Ceriporiopsis resinascens, E
Woszczynka purpurowa Ceriporia purpurea, E
Woszczynka różowawa Ceriporia excelsa, V
Woszczynka zieleniejąca Ceriporia viridans, R
Wrośniaczek skorupiasty Diplomitoporus crustulinus, E
wrośniaczek sosnowy Diplomitoporus flavescens, R
wrośniak miękkowłosy Trametes pubescens, R


Z

zagrzebka piaskowa Geopora arenicola, R
Zasłonak biały Cortinarius eburneus, R
Zasłonak blady Cortinarius melleopallens, E
Zasłonak borowikowy Cortinarius lucorum, V
Zasłonak brązowooliwkowy Cortinarius bataillei, E
Zasłonak brązowośluzowaty Cortinarius stemmatus, E
zasłonak bulwiasty Cortinarius bulbosus, Ex
Zasłonak ciemny Cortinarius melanotus, E
Zasłonak czerniejący Cortinarius uraceus, R
Zasłonak dwukolorowy Cortinarius cagei, V
zasłonak dwuosłonowy Cortinarius bivelus, V
zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus, V
Zasłonak gniadofioletowy Cortinarius rufo-olivaceus, R
Zasłonak gniady Cortinarius fulvescens, E
zasłonak jaskrawy Cortinarius balaustinus, E
Zasłonak kakaowy Cortinarius spadiceus, E
Zasłonak kasztanowoczerwony Cortinarius dilutus, E
Zasłonak krwistoczerwony Cortinarius anthracinus, V
Zasłonak lśniący Cortinarius fulmineus, V
Zasłonak malachitowy Cortinarius malachius, R
Zasłonak modrordzawy Cortinarius balteatocumatilis, E
zasłonak morelowy Cortinarius armeniacus, V
zasłonak niebieskomiąższowy Cortinarius saturninus, V
Zasłonak odbarwiony Cortinarius tabularis, E
zasłonak oliwkowobłękitny Cortinarius cyanites, V
Zasłonak orzechowoczerwonawy Cortinarius privignoides, E
Zasłonak ostry Cortinarius acutus, R
Zasłonak płomienny Cortinarius callisteus, V
Zasłonak porysowany Cortinarius incisus, V
Zasłonak różowonogi Cortinarius porphyropus, E
Zasłonak rudy Cortinarius orellanus, R
Zasłonak sztywny Cortinarius rigens, E
Zasłonak trójbarwny Cortinarius triformis, E
Zasłonak ukośniepierścieniowy Cortinarius biformis, R
zasłonak włóknistożółty Cortinarius saniosus, R
zasłonak zawoalowany Cortinarius claricolor, V
Zasłonak ziemiowonny Cortinarius umbrinolens, E
zasłonak złotożółty Cortinarius aureofulvus, E
zasłonak złoty Cortinarius elegantissimus, V
Zasłonak zmiennokształtny Cortinarius multiformis, R
zasłonak żółtozłoty Cortinarius triumphans, E
ząbczak kruchy Dentipellis fragilis, R
ząbkowiec strzępiasty Steccherinum fimbriatum, R
Ząbówka kolczasta Resinicium pinicola, E
zębniczek północny Climacodon septentrionalis, R
Zębośluzek białawy Stypella vermiformis, E
Zębośluzek krótkokolczasty Stypella subgelatinosa, I
Zębośluzek niebieskawy Stypella subhyalina, E
Zębośluzek podlaski Stypella grilletii, E
ziarnówka cynobrowa Cystoderma cinnabarina, R
zieleniak grynszpanowy Chlorociboria aeruginosa, R
złotak czerwonawy Buchwaldoboletus lignicola, V
złotak siarkowy Buchwaldoboletus hemichrysus, E
złotak złotopory Aureoboletus gentilis, R
złotoporek niemiły Aurantiporus fissilis, R
Zmiennoporek szklisty Physisporinus vitreus, R


Ż

żagiew ciemnonoga Polyporus melanopus, E
żagiew guzowata Polyporus tuberaster, R
Żagiew korzonkowa Polyporus rhizophilus, E
żagiew wielkopora Polyporus alveolaris, E
żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus, V
żagwica listkowata Grifola frondosa, V
Żylak białawy Phlebia albida, Ex
żylak czerniejący Mycoacia fuscoatra, E
Żylak czerwonawy Phlebia rufa, R
żylak czerwonobrązowy Phlebia subochracea, Ex
żylak iglasty Mycoacia aurea, E
żylak kolczasty Mycoacia uda, V
Żylak kremowobrązowy Phlebia subserialis, E
Żylak liliowy Phlebia lilascens, E
Żylak sinawy Phlebia livida, E
Żylak zmienny Phlebia serialis, E
żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus, E