Pismo ws. tablic „Chronione Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane”

Pismo ws. tablic „Chronione Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane”
Udostępnij:
 •  
 •   
 •  

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody planuje wydać komplet tablic „Chronione Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane” (będące kontynuacją wcześniej wydanych tablic chronionych gatunków roślin i chronionych gatunków zwierząt.) W załączeniu przesyłam pismo wraz z załącznikiem zawierającym wskazane przez Pana Prof. Andrzeja Grzywacza gatunki grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych, z serdeczną prośbą o umieszczenie pisma i wykazu grzybów na forum. Zaznaczam, że wykaz grzybów jest wersją roboczą przygotowaną przez Pana Profesora Andrzeja Grzywacza, wszystkie uwagi które już wpłynęły i które wpłyną przekazuje bezpośrednio do Pana Profesora. Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Tokarczyk
Pracownik Biura ZG LOP

Pismo przewodnie

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica I

Grzyby workowe

 1. Czareczka długotrzonowa – Microstoma protracta
 2. Czarka jurajska – Sarcoscypha jurana
 3. Koronica ozdobna – Sarcosphaera coronaria
 4. Krążkówka żyłkowana – Disciotis venosa
 5. Małozorek zielony – Microglossum viride
 6. Naparstniczka czeska – Verpa bohemica
 7. Naparstniczka stożkowata – Verpa conica
 8. Piestrzenica pośrednia – Gyromitra ambigua
 9. Piestrzenica pochyła – Gyromitra fastigiata
 10. Smardz grubonogi – Morchella crassipes
 11. Smardz jadalny – Morchella esculenta
 12. Smardz półwolny – Morchella gigas
 13. Smardz stożkowaty – Morchella conica
 14. Smardz wyniosły – Morchella elata
 15. Trufla wgłębiona – Tuber mesentericum
 16. Włosojęzyk szorstki – Trichoglossum hirsutum

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica II

Grzyby porażające drzewa i krzewy

 1. Błyskoporek podkorowy – Inonotus obliquus
 2. Jamkówka białobrązowa – Antrodia albobrunnea
 3. Jodłownica górska – Bondarzewia mesenterica
 4. Lakowica żółtawa – Ganoderma lucidum
 5. Miąkusz szafranowy – Hapalopilus croceus
 6. Ozorek dębowy – Fistulina hepatica
 7. Pniarek lekarski – Fomitopsis officinalis
 8. Pomarańczowiec bladożółty – Pycnoporellus alboluteus
 9. Porojęzyk dębowy – Buglossoporus quercinus
 10. Soplówka jeżowata – Hericium erinaceum
 11. Soplówka jodłowa – Hericium flagellum
 12. Soplówka bukowa – Hericium coralloides
 13. Siedzuń dębowy – Sparassis brevipes
 14. Tarczóweczka wielkozarodnikowa – Aleurocystidiellum subcruentatum
 15. Żagiew wielogłowa – Polyporus umbellatus
 16. Żagwica listkowata – Grifola frondosa

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica III

Ściśle chronione grzyby ektomykoryzowe

 1. Borowik korzeniasty – Boletus radicans
 2. Borowik szatański – Boletus satanas
 3. Borowik żółtawy (królewski) – Boletus appendiculatus ( regius)
 4. Dwupierścieniak cesarski – Catathelasma imperiale
 5. Gwiazdosz angielski – Geastrum berkeleyi
 6. Gwiazdosz bury – Geastrum elegans
 7. Gwiazdosz butelkowaty – Geastrum lageniforme
 8. Gwiazdosz karzełkowaty – Geastrum schmidelii
 9. Gwiazdosz kwiatuszkowaty – Geastrum floriforme
 10. Gwiazdosz szorstki – Geastrum campestre lub G. węgierski – G.

hungaricum

 1. Gwiazdosz workowaty – Geastrum saccatum lub G. wzniesiony – G.

fornicatum

 1. Maślak trydencki – Suillus tridentinus
 2. Promieniak wilgociomierz – Astraeus hygrometricus
 3. Szaraczek sosnowy – Boletopsis grisea
 4. Tęgoskór korzeniasty – Scleroderma septentrionale
 5. Wilgotnica czapeczkowata – Hygrocybe calyptriformis

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica IV

Grzyby ektomykoryzowe objęte ochrona częściową

 1. Borowiczak dęty – Boletinus cavipes
 2. Gąska pomarańczowa – Tricholoma aurantium
 3. Gwiazdosz brodawkowaty – Geastrum corollinum lub G. czeropromienny – G. quadrifidum
 4. Maślak błotny (żółtawy) – Suillus flavidus
 5. Maślak syberyjski – Suillus sibiricus
 6. Mleczaj strefowany – Lactarius zonarioides
 7. Mleczaj żółtofioletowy – Lactarius repraesentaneus
 8. Poroblaszek żółtoczerwony – Phylloporus pelletieri
 9. Szyszkowiec łuskowaty – Strobilomyces strobilaceus
 10. Wilgotnica cytrynowozielona – Hygrocybe citrinovirens
 11. Wilgotnica ozdobna – Hygrocybe aurantiosplendens lub W. sklepiona – H. fornicata
 12. Wilgotnica włoska – Hygrocybe reidii lub W. zasadowa – H. ingrata
 13. Wodnicha atramentowa – Hydrophorus atramentosus lub W. brudnobiała – H. latitabundus
 14. Wodnicha kozia – Hydrophorus capreolarius lub W. oliwkobrązowa – H. persoonii
 15. Wodnicha różowoblaszkowa – Hydrophorus calophyllus lub W. zaróżowiona – H. erubescens
 16. Zasłonak słomkowożółty – Cortinarius elegantior

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica V

Grzyby saprotroficzne

 1. Buławka obcięta – Clavariadelphus truncatus
 2. Buławka pałeczkowata – Clavariadelphus pistilaris
 3. Buławka spłaszczona – Clavariadeplhus ligula
 4. Gwiazda wieloporowa – Myriostoma coliforme
 5. Kolczakówka dołkowana – Hydnellum scrobiculatum
 6. Kolczakówka kasztanowata – Hydnellum ferrugineum
 7. Kolczakówka niebieskawa – Hydnellum caeruleum
 8. Kolczakówka piekąca – Hydnellum peckii lub K. pomarańczowa – H. aurantiacum
 9. Kolczakówka strefowana – Hydnellum concrescens lub K. wonna – H. suaveolens
 10. Kolczakówka zielonozółta – Hydnellum geogenium lub K. zółtobrązowa – H. compactum
 11. Kruchaweczka plamista – Psathyrella maculata lub. K. meduzogłowa – P. caput-medusae
 12. Kurzawka bagienna – Bovista paludosa
 13. Polówka południowa – Agrocybe cylindracea
 14. Sarniak fioletowy – Sarcodon joeides lub S. Underwooda – S. underwoodii
 15. Sarniak sinostopy – Sarcodon glaucopus lub S. szorstki – S. scabrosus
 16. Siatkoblaszek maczugowaty – Gomphus clavatus

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica VI

Grzyby rozkładające drewno

 1. Białokrowiak trójbarwny – Leucopaxillus compactus
 2. Jamkówka kurczliwa – Antrodia ramentacea
 3. Łuskwiak włóknistołuskowaty – Pholiota heteroclita
 4. Płomykowiec galaretowaty – Tremiscus helvelloides
 5. Pniarek różowy – Fomitopsis rosea
 6. Powłocznik białofioletowy – Corticium polygonioides
 7. Późnoporka czerwieniejąca – Amylocystis lapponica
 8. Szkieletnica wonna – Skeletocutis odora

Grzyby o różnych funkcjach ekologicznych

 1. Berłóweczka czeska – Tulostoma kotlabae
 2. Berłóweczka łuskowata – Tulostoma squamosum lub B. rudawa – T. melanocyclum
 3. Boczniak mikołajkowy – Pleurotus eryngii
 4. Dzwonkówka ciemniejąca – Entoloma turci
 5. Dzwonkówka torfowcowa – Entoloma sphagnorum lub Dz. bagienna – E. cuspidiferum
 6. Opieńka torfowiskowa – Armillaria ectypa
 7. Podgrzybek tęgoskórowy (pasożytniczy) – Xerocomus parasiticus
 8. Siatkoblaszek maczugowaty – Gomphus clavatus

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica VII

Epility – porosty występujące na skałach

 1. Chróścik drobny – Stereocaulon nanodes lub Chróścik kępkowy – S. evolutum
 2. Chróścik obnażony – Stereocaulon vesuvianum
 3. Chróścik skalny – Stereocaulon saxatile
 4. Dołczanka torbiasta – Solorina saccata
 5. Galaretnica sztywna – Collema flaccidum
 6. Jaskrawiec morski – Caloplaca marina
 7. Kruszownica niezwykła – Umbilicaria dendrophora
 8. Odnożyca pośrednia – Ramalina intermedia lub Odnożyca murawkowa – R. capitata
 9. Pęcherzyca nadobna – Lasallia pustulata
 10. Pawężniczka sorediowa – Nephroma parile
 11. Przylepka oddzielona – Melanelia disjuncta
 12. Przylepka sorediowa – Melanelia sorediata lub Przylepka wątrobiasta – M. hepatizon
 13. Przylepka żałobna – Melanelia stygia
 14. Tarczownica ścienna – Parmelia omphalodes
 15. Tapetka pokrzywiona – Arctoparmelia incurva
 16. Żełuczka Mougeota – Xanthoparmelia mougeotii lub Żełuczka zmienna – X. stenophylla

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica VIII

Epility i epiksylity – porosty występujące na korze drzew i krzewów oraz na drewnie

1.Brodaczka buczynowa – Usnea fagina lub Brodaczka grabowa – U. carpinea

2.Brodaczka kępkowa – Usnea hirta lub Brodaczka zwyczajna – U. dasypoga

3. Bodaczka nadobna – Usnea florida lub Brodaczka najdłuższa – U. longissima

4.Brodaczka biczykowata – Usnea flagellata lub Brodaczka gładka U. chaetophora

5.Brodaczka kosmata – Usnea hirtella lub Brodaczka leśna – U. sylvatica

6.Mąkla odmienna – Evernia mesomorpha lub Mąkla rozłożysta – E. divaricata

7.Obrostnica rzęsowata – Anaptychia ciliaris

8.Odnożyca mączysta – Ramalia farinacea lub Odnożyca opylona – R. pollinaria

9.Włostka dwubarwna – Bryoria bicolor lub Włostka spleciona – B. implexa

10.Włostka cieniutka – Bryoria capilaris lub Włostka ciemniejsza – B. subcana

11.Włostka osobliwa – Bryoria mirabilis lub Włostka Nádvornika – B. nadvornikiana

12.Żyłecznik zwisający – Alectoria sarmentosa

Epibryofity – porosty występujące na mszakach lub wśród nich

 1. Pawężnica Degena – Peltigera degenii lub Pawężnica Elżbiety – P. elisabethae
 2. Pawężnica rozłożysta – Peltigera horizontalis
 3. Pawężnica sałatowa – Peltigera hymenina
 4. Pawężnica pergaminowa – Peltigera membranacea lub Pawężnica forteczna – P. monticola

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica IX

Epility i epiksylity – porosty występujące na korze drzew i krzewów oraz na drewnie

 1. Biedronecznik zmienny – Punctelia subrudecta
 2. Granicznik płucnik – Lobaria pulmonaria lub Granicznik tarczownicowy – L. scrobiculata
 3. Pawężnica łuseczkowata – Peltigera praetextata
 4. Pawężniczka odwrócona – Nephroma resupinatum lub Pawężniczka gładka – N. bellum
 5. Płaskotka reglowa – Parmeliopsis hyperopta
 6. Płucnica płotowa – Cetraria sepincola
 7. Popielak pylasty – Imshaugia aleurites
 8. Przystrumycznik pustułkowy – Hypotrachyna revoluta
 9. Puchlinka ząbkowata – Thelotrema lepadinum
 10. Pustułka oprószona – Hypogymnia farinacea lub Pustułka rozdęta – H. vittata
 11. Pustułka rurkowata – Hypogymnia tubulosa
 12. Szarzynka skórzasta – Parmelina tiliacea lub Szarzynka dębowa – P. quercina
 13. Tarczynka dziurkowana – Menegazzia terebrata
 14. Złotlinka jaskrawa – Vulpicida pinastri
 15. Złociszek jaskrawy – Chrysothrix candelaris
 16. Żółtlica chropowata – Flavoparmelia caperata

CHRONIONE GRZYBY

wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty)

Tablica X

Epigeity – porosty występujące bezpośrednio na glebie

 1. Błyskotka brodawkowata – Fulgensia bracteata lub Błyskotka jasna – B. fulgens
 2. Chrobotek alpejski – Cladonia stellaris
 3. Chrobotek czarniawy – Cladonia stygia lub Chrobotek zgrubiały – C. incrassata
 4. Chrobotek leśny – Cladonia arbuscula
 5. Chrobotek najeżony – Cladonia portentosa lub Ch. reniferowy – C. rangiferina
 6. Chróścik inkrustowany – Stereocaulon incrustatum lub Chróścik karłowaty – S. condensatum
 7. Chróścik pasterski – Stereocaulon paschale lub Ch. koralowaty – S. subcoralloides
 8. Chróścik orzęsiony – Stereocaulon tomentosum
 9. Czasznik modrozielony – Icmadophila ericetorum
 10. Karlinka brodawkowata – Pycnothelia papillaria
 11. Obielec rozetowy – Squamarina lentigera
 12. Oskrzelka niwalna – Flavocetraria nivalis
 13. Pawężnica brodawkowata – Peltigera aphthosa lub Pawężnica jabłkowata – P. malacea
 14. Pawężnica psia – Peltigera canina lub Pawężnica tarczowata – P. lepidophora
 15. Pawężnica węgierska – Peltigera ponjensis lub Pawężnica żyłkowata – P. leucophlebia
 16. Płucnica islandzka – Cetraria islandica lub Płucnica kędzierzawa – C. ericetorum

Literatura

Chmiel M.A. 2003. Checklist of polish larger Ascomycetes.

Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski.

W.Szafer Institute of Botany Polish Academy of Scienes, Kraków.

Fałtynowicz W. 2002. The lichens,lichenicolous and allied fungi of Poland.

Krytyczna lista porostów I grzybów naporostowych Polski.

W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences. Kraków.

Grzywacz A. 1989. Grzyby chronione. PWRiL. Warszawa.

Wojewoda W. 2003. Checklist of polish larger Basidiomycetes.

Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski.

W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Scienses, Kraków.

Wójciak H. 2007. Porosty, Mszaki, Paprotniki. Maltico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wyświetleń: 527


Udostępnij:
 •  
 •   
 •  

Dodaj komentarz