Prośba o wypełnienie ankiety

Prośba o wypełnienie ankiety
Udostępnij:
 •  
 •   
 •  

Szanowni Państwo, w roku 2006 przeprowadziłam badania ankietowe dotyczące rozwoju amatorskiego ruchu mykologicznego, dostępności informacji o grzybach oraz oceny współpracy amatorów z zawodowymi mykologami. Teraz, po 10 latach, powtarzam badanie ankietowe. Bardzo proszę o wypełnienie załączonej ankiety [pobierz plik] wszystkich, którzy amatorsko interesują się grzybami. Zarówno tych, którzy tylko zbierają grzyby w celach konsumpcyjnych, jak też zaawansowanych amatorów. Ankiety proszę przesyłać na adres internetowy: annakuja@poczta.onet.pl lub – po wydrukowaniu – pocztą konwencjonalną na adres: Stacja Badawcza PAN, Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan do końca marca.
Bardzo proszę o rozpowszechnienie ankiety wśród potencjalnie zainteresowanych osób.
tekst ankiety:
Ankieta skierowana jest do wszystkich, którzy amatorsko zajmujących się grzybami. Zapraszam do jej wypełnienia zarówno tych, którzy zbierają tylko np. borowiki czy kurki albo kupują pieczarki w sklepie, jak i tych, którzy prowadzą badania, piszą artykuły i mają specjalistyczny sprzęt do oznaczania grzybów.

 

Ankieta wykonana przez dr Annę Kujawa (Stacja Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan, mail: annakuja@poczta.onet.pl) w celu oceny stopnia zainteresowania grzybami wielkoowocnikowymi w Polsce, dostępności informacji o grzybach oraz oceny współpracy amatorów z zawodowymi mykologami (naukowcami zajmującymi się zawodowo grzybami).

 

W roku 2006 zostały przeprowadzone pierwsze badania przy pomocy tej ankiety.

W tym roku, 10 lat po pierwszych badaniach, powtarzam ankietę (nieznacznie zmieniając –uaktualniając – treść kilku pytań) w celu uchwycenia zmian w rozwoju ruchu amatorskiego.

 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania poprzez pogrubienie wybranych odpowiedzi oraz wpisanie swoich uwag, jeśli nie ma odpowiedniego dla Pana/i wariantu odpowiedzi. W przypadku wypełniania ankiety wydrukowanej – proszę o zakreślenie liter przy wybranych odpowiedziach, a także wpisanie swoich uwag, jeśli nie ma odpowiedniego dla Pana/i wariantu odpowiedzi. W większości pytań można zakreślać więcej niż jedną odpowiedź. Wypełnioną ankietę proszę przesłać e-mailem lub pocztą konwencjonalną na podany wyżej adres do końca marca 2015 roku.

 

 1. W jakim stopniu jest Pan/i zainteresowany grzybami?
 2. zbieram grzyby wyłącznie w celach konsumpcyjnych
 3. zbieram grzyby w celach konsumpcyjnych, ale interesuję się też pozostałymi spotkanymi gatunkami grzybów i niektóre z nich potrafię rozpoznawać
 4. zbieram grzyby w celach konsumpcyjnych i potrafię samodzielnie oznaczać część gatunków (zidentyfikować przy pomocy obserwacji mikroskopowych, z wykorzystaniem fachowych kluczy)
 5. nie zbieram grzybów w celach konsumpcyjnych, ale zbieram i samodzielnie oznaczam część gatunków, traktując to jako moje hobby
 6. mam zielnik grzybowy
 7. fotografuję grzyby
 8. piszę artykuły o grzybach do czasopism popularno-naukowych
 9. mam uprawnienia grzyboznawcy
 10. inne:

 

 1. Czy ma Pan/i:
  1. jeden atlas grzybowy
  2. kilka atlasów
  3. klucze do oznaczania grzybów
  4. artykuły naukowe dotyczące poszczególnych gatunków
  5. mikroskop bez obiektywu immersyjnego („szkolny”)
  6. mikroskop z obiektywem immersyjnym
  7. odczynniki do reakcji barwnych
  8. możliwość mierzenia zarodników i innych cech mikroskopowych
  9. inne:

 

 1. Skąd czerpie Pan/i informacje o grzybach?
 2. z atlasów
 3. z atlasów, literatury fachowej i stron internetowych
 4. od znajomych o podobnych zainteresowaniach
 5. kontaktów z zawodowymi mikologami
 6. konsultuję z profesjonalistami z pracownikami w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych
 7. korzystam z pomocy osób/grup/ośrodków zagranicznych
 8. inne:

 

 1. Ile gatunków grzybów potrafi Pan/i samodzielnie rozpoznać?
 2. 1-5
 3. 6-20
 4. 20-50
 5. 50-100
 6. ponad 100

 

 1. Czy i jak często uczestniczy Pan/i w grzybobraniu?
 2. nie uczestniczę
 3. tak, raz do roku
 4. tak, kilka razy w roku
 5. tak, kilkanaście razy w roku
 6. tak, kilkadziesiąt razy w roku
 7. najczęściej nie chodzę na grzybobrania, tylko poszukuję ciekawych i nieznanych mi gatunków grzybów w celu ich identyfikacji
 8. inne:

 

 1. Czym jest dla Pani/a grzybobranie?
 2. chęcią pozyskania grzybów do konsumpcji i na przetwory
 3. okazją do spotkań ze znajomymi
 4. sposobem na rekreację, wypoczynek i obcowanie z naturą
 5. okazją do dowiedzenia się czegoś nowego o przyrodzie
 6. sposobem na sezonowy zarobek
 7. inne:

 

 1. Czy na grzybobranie (lub wyprawę do lasu) udaje się Pan/i:
  1. sam, nie lubię towarzystwa innych osób w lesie
  2. w towarzystwie kilku osób
  3. w grupie wycieczkowej
  4. inne:

 

 1. Czy na wyprawę do lasu w celu: fotografowania, kolekcjonowania grzybów, obserwowania przyrody, wybiera się Pan/i:
 1. nie chodzę na takie wyprawy
 2. samotnie
 3. w małej, najwyżej kilkuosobowej grupie
 4. z wycieczką
 5. inne:

 

 1. Co Pan/i sądzi o informacjach o grzybach w mediach (prasa, radio, telewizja)?
 2. nie ma ich prawie
 3. tematyka grzybowa jest prezentowana zbyt rzadko
 4. tematyka grzybowa jest prezentowana często i w wystarczającym zakresie
 5. inne:

 

 1. Jak ocenia Pan/i obecność przedstawicieli świata nauki związanych z mykologią w mediach?
 2. praktycznie ich nie ma
 3. spotkałem się z ich wypowiedziami kilka razy
 4. często spotykam się z ich wypowiedziami
 5. inne

 

 1. Czy znane są Panu/i nazwiska polskich mykologów?
 2. nie
 3. znam kilka nazwisk
 4. znam kilkanaście nazwisk

 

 1. Czy zna Pan/i następujące strony grzybowe w internecie?

Proszę określić częstość odwiedzania poszczególnych stron wg skali: nigdy, sporadycznie (średnio 1 raz na miesiąc), często (1 raz w tygodniu), bardzo często (częściej niż raz w tygodniu).

 1. nie korzystam z internetu
 2. grzyby.pl
 3. nagrzyby.pl
 4. grzyby.jezioro.com.pl
 5. ptmyk.pl
 6. grzybland.pl
 7. grzybiarze.eu
 8. inne (proszę wypisać adresy i określić częstość odwiedzania tych stron)

 

 1. Czy bierze Pan/i udział w internetowych forach grzybowych?
 2. nie, nawet tam nie zaglądam
 3. nie, ale czytam sporadycznie
 4. nie, ale czytam regularnie
 5. tak, biorę w nich udział sporadycznie
 6. tak, udzielam się aktywnie piszę na nich często
 7. tak, jestem bardzo aktywnym uczestnikiem
 8. tak, jestem bardzo aktywnym uczestnikiem i ich współorganizatorem

 

 1. Czy uważa Pan/i, że informacje o grzybach są obecnie wystarczająco dostępne?
 2. tak
 3. nie
 4. nie mam zdania

 

 1. Jeśli uważa Pan/i, że informacji o grzybach nie są wystarczające, jak można tę sytuację poprawić?
 1. powinno być więcej atlasów książkowych
 2. powinny być częściej organizowane wystawy grzybowe
 3. powinien być zorganizowany internetowy punkt konsultacyjny z dyżurami mykologów zawodowych
 4. powinny być prowadzone kursy rozpoznawania gatunków jadalnych i trujących
 5. powinny być prowadzone kursy rozpoznawania gatunków jadalnych i trujących oraz pospolitych grzybów niejadalnych
 6. powinny być prowadzone kursy rozpoznawania gatunków jadalnych i trujących oraz pospolitych grzybów niejadalnych, a także grzybów rzadkich i chronionych
 7. powinny być organizowane kursy nauki oznaczania grzybów (identyfikacji przy pomocy obserwacji cech mikroskopowych z wykorzystaniem fachowych kluczy )
 8. powinny być organizowane wspólne z mykologami zawodowymi spotkania warsztatowo-terenowe
 9. inne:

 

 1. Jak ocenia Pan/i współpracę z mykologami zawodowymi?
 2. uważam, że nie ma takiej współpracy
 3. uważam, że współpraca jest niewystarczająca
 4. uważam, że współpraca jest wystarczająca
 5. inne:

 

 1. Czy jest Pan/i zainteresowany współpracą z mykologicznym ośrodkiem naukowym?
 2. nie
 3. tak, chciałbym zgłaszać stanowiska znalezionych przeze mnie grzybów
 4. tak, chciałbym móc konsultować moje oznaczenia ze specjalistami
 5. tak, chciałbym żeby były organizowane terenowe warsztaty grzybowe z udziałem specjalistów
 6. tak, chciałbym pisać doniesienia o stanowiskach grzybów i inne artykuły o tematyce grzybowej
 7. inne:

 

 1. Jeśli znajduje Pan/i rzadki lub chroniony gatunek grzyba:
 2. nie interesuje mnie ochrona grzybów, nie zwracam na nie uwagi
 3. najczęściej nie wiem, że jest on rzadki lub chroniony
 4. nie robię nic szczególnego
 5. odnotowuję miejsce znalezienia tego gatunku
 6. zgłaszam ten fakt do któregoś z ośrodków mykologicznych
 7. zgłaszam do amatorskiej bazy grzybów rzadkich i chronionych na bio-forum.pl
 8. inne:

 

 1. Uważa Pan/i, że mykologiczny ruch amatorski w Polsce:
 2. nie istnieje
 3. jest bardzo słabo rozwinięty
 4. jest dobrze rozwinięty
 5. jest bardzo dobrze rozwinięty

 

 1. Czy współpracuje Pan/i z którymś z ośrodków mykologicznych lub zawodowymi mykologami? Na czym polega ta współpraca?
 2. nie, nie wiem nawet, że takie ośrodki istnieją
 3. nie, nie mam takiej potrzeby
 4. sporadycznie dostarczam dane o rzadkich gatunkach
 5. konsultuję oznaczane przeze mnie gatunki
 6. inne:

 

 1. Czy jest Pan/i członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, internetowego klubu Darz Grzyb, członkiem Stowarzyszenia „Na Grzyby”, grupy miłośników grzybów Grzybland” lub innych organizacji o podobnym charakterze w kraju lub zagranicą ?
 2. nie, nie wiem nawet o ich istnieniu
 3. tak: (proszę wymienić jakich)
 4. nie

 

 1. Czy i w jaki sposób propaguje Pan/i wiedzę o grzybach?
 2. nie robię tego
 3. wśród znajomych – uczę ich rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących
 4. uczestnicząc w forach internetowych, gdzie wymieniam się swoimi wiadomościami z innymi
 5. mam własną stronę poświęconą grzybom (jeśli tak, proszę wpisać adres)
 6. wygłaszam pogadanki i prelekcje
 7. udzielam konsultacji mniej zaawansowanym osobom
 8. udostępniam innym moją literaturę mykologiczną
 9. organizuję wystawy grzybowe i inne formy spotkań o tematyce grzybowej
 10. inne:

 

 1. Czy popularyzuje Pan/i tematykę mykologiczną wśród dzieci i młodzieży?
 2. a) nie
 3. b) tak, wygłaszam pogadanki na temat grzybów
 4. c) tak, organizuję wystawy grzybowe w szkołach
 5. d) inne:

 

 

Płeć:

 1. kobieta
 2. mężczyzna

 

Wiek:

 1. < 20 lat
 2. 21-30 lat
 3. 31-40 lat
 4. 41-50 lat
 5. 51-60 lat
 6. > 60 lat

 

Miejsce zamieszkania

 1. wieś
 2. miasto bez naukowego ośrodka mykologicznego
 3. miasto z naukowym ośrodkiem mykologicznym (m. in. Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław)

 

Wykształcenie:

 1. podstawowe
 2. średnie
 3. wyższe

 

Zawód: proszę wpisać:

 

Ankieta jest anonimowa, ale jeśli zdecydujecie się Państwo na zamieszczenie swoich danych osobowych – będą one wykorzystane jedynie do ewentualnego kontaktu autorki ankiety z autorem odpowiedzi.

Kontakt (imię i nazwisko, adres mailowy lub pocztowy):

 

 

 

Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące powyższej ankiety – proszę o zamieszczenie ich w tym miejscu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety – Anna Kujawa

 

 

 

Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy przyczynili się do ostatecznego kształtu powyższej ankiety, którzy dzielili się ze mną swoimi uwagami i pomysłami.

 

 

Wyniki ankiety zostaną opracowane w bieżącym roku i będą dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Wyświetleń: 992


Udostępnij:
 •  
 •   
 •  

Dodaj komentarz