wachlarzowiec olbrzymi

Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 33 (1882)

Jadalny
wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Grifola żagwica
Meripilus
Meripilus giganteus wachlarzowiec olbrzymi
Physisporinus zmiennoporek
Rigidoporus
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - bardzo duży, składający się z wielu połączonych u podstawy, dachówkowato ułożonych kapeluszy, cały owocnik może osiągać 15-45 kg wagi i średnicę ponad jednego metra. Pojedynczy kapelusz średnicy 3-30cm łopatkwy lub półkolisty. Młode żółtobrązowe, z czasem sadzowatoochrowe do ciemno-czerwonobrązowych. Powierzchnia filcowata, matowa, ziarenkowata, promieniście pomarszczona lub bruzdowana. Za młodu brzeg kapelusza jaśniejszy, zaokrąglony, z wiekiem czerniejący, nierówny, falisty, ostry

Trzon bardzo krótki lub brak, zrośnięte u podstawy w jeden pień.

Zarodniki - biało-słomkowe.

Wystepowanie - niezbyt częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od lata do jesieni u podstawy żywych drzew liściastych lub pniakach- dębu, klonu, jesiona, brzozy, grabów, topoli, buka, bardzo rzadko na iglastych.

Inne nazwy
Synonimy polskie:flagowiec olbrzymi
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Pora występowaniajesień, lato
Inne
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 7398


Suszarki do grzybów