niszczyk ząbkowaty

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden [as 'fusco-violaceus'], Norw. Jl Bot. 19: 237 (1972)

Niejadalny
niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Dacryobolaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Incrustoporiaceae
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Aurantiporus złotoporek
Cerrena gmatkówka
Cinereomyces
Coriolopsis włochatka
Daedaleopsis gmatwica
Datronia jamczatka
Dichomitus Czarnoporek
Diplomitoporus wrośniaczek
Epithele bagnówka
Erastia
Faerberia
Fomes hubiak
Hapalopilus miękusz
Heliocybe
Lentinus twardziak
Lenzites blaszkowiec
Microporus
Neolentinus
Oligoporus Drobnoporek
Panus łyczak
Perenniporia pniarek
Picipes
Podofomes smolusznik
Polyporus żagiew
Pycnoporus gęstoporek
Sarcodontia kolcówka
Skeletocutis szkieletnica
Trametes wrośniak
Trametopsis
Trichaptum niszczyk
Trichaptum fuscoviolaceum niszczyk ząbkowaty
Tyromyces
nieprzypisany
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Cechy- owocniki rozpostartoodgięte, wyrastają pojedynczo lub w grupach, półkoliste, czasem zwężone, cienkie, skórzaste. Powierzchnia u młodych aksamitnie owłosiona, filcowatokosmata, brzeg cienki, ostry, z fioletowym odcieniem.

Hymenofor- w postaci spłaszczonych, łopatkowatych i ząbkowatych ujść. fioletowy do cielistofioletowego, z wiekiem brązowożółty, szarobrązowy.

Miąższ- cienki.

Występowanie- rzadki. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok, w dużych grupach, na martwym drewnie drzew iglastych, przeważnie na sośnie , rzadko na świerku.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- Niszczyk iglastodrzewny [Niszczyk jodłowy] Trichaptum abietinum

Uwagi- wywołuje zgniliznę drewna typu białego.

Budowa
Typ grzybakolce
Hymenofor
Kolor hymenoforuodcienie niebieskiego
Kapelusz
Kolor kapeluszaodcienie niebieskiego
Kolor miąższubiały
Kolor przebarwień miąższubrak
Ksztalt kapeluszarozpostarty
Mleczkobrak
Powierzchnia kapeluszafilcowata, aksamitna
Występowanie
Mikoryza z drzewamiSosna limba, Sosna czarna, Sosna górska (kosodrzewina)
Podłożedrewno
Siedliskolasy iglaste, lasy mieszane
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 3417