twardówka anyżkowa

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 247 (1879)

Jadalny
twardówka anyżkowa (Lentinellus cochleatus) twardówka anyżkowa (Lentinellus cochleatus) twardówka anyżkowa (Lentinellus cochleatus) twardówka anyżkowa (Lentinellus cochleatus) twardówka anyżkowa (Lentinellus cochleatus) twardówka anyżkowa (Lentinellus cochleatus)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Artomyces świecznica
Auriscalpium szyszkolubka
Clavicorona
Dentipratulum kolcowniczek
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- 2-6cm szerokości, cielisty do czerwonawobrązowego, lejkowaty do trąbkowatego, brzeg podwinięty.
Blaszki- zbiegające, młode białe, później jasno-cieliste, z karbowanym ostrzem.

Trzon- 20-50x8-15mm, umieszczony centralnie lub bocznie, czerwonawobrązowy, ciemniejący ku podstawie, pusty lub pełny wewnątrz (wg różnych źródeł).

Miąższ- różowawy, łykowaty; smak łagodny, zapach anyżkowy.

Wysyp zarodników- biały, kremowy lub żółtawy.

Występowanie- od lipca do października (VII-X), na pniakach drzew liściastych, rzadko na iglastych, również na obumarłych gałęziach i korzeniach.

Zastosowanie- jadalna, niezbyt smaczna.

Możliwość popełnienia pomyłki- zapach anyżu i karbowane ostrza blaszek praktycznie uniemożliwiają pomylenie.

Uwagi- odmiana inolens nie ma zapachu anyżkowego.

Inne nazwy zwyczajowe - twardówka muszlowata.

Budowa
Typ grzybablaszki
Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Smakłagodny
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Zapachanyżowy
Odwiedzin profilu grzyba: 2910


Suszarki do grzybów