skórnik szorstki

Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 90 (1800)

Niejadalny
skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum) skórnik szorstki (Stereum hirsutum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Aleurodiscus tarczówka
Conferticium woskobłonka
Gloeocystidiellum woskobłonka
Xylobolus drewnowiec
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- rozpostarto-odgięty, półeczkowaty, dachówkowaty, 1-2 mm grubości. powierzchnia żółtoochrowa, szarobrązowa, białawo owłosiona, strefowana. Hymenofor gładki, młody jaskrawo pomarańczowo-żółty lub ochrowy, u starych okazów ochrowy lub jasnobrązowy, brązowopomarańczowy.

Miąższ- twardy skórzasty, korkowy, białawy.

Uwagi- uszkadza zasiedlone drewno.

Wysyp zarodników- biały.

Występowanie- bardzo pospolity. wyrasta przez cały rok w sprzyjających warunkach. Na martwych gałęziach, gałązkach, pniach, pniakach drzew liściastych. Rzadko na iglastych.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- podobny skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) ma owocniki bocznie przyrośnięte krótkim, niewyraźnym trzonem. Skórnik ochrowożółty (Stereum ochraceoflavum) tworzy mniejsze i cieńsze owocniki

Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 4330


Suszarki do grzybów