trzęsak grzybojadek

Tremella mycophaga G.W. Martin, Mycologia 32(6): 686 (1940)

trzęsak grzybojadek (Tremella mycophaga) trzęsak grzybojadek (Tremella mycophaga)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Budowa
Typ grzybaowocniki galaretowate
Występowanie
Podłożedrewno, grzyby
Sposob odżywianiasaprotrof, pasożyt
Odwiedzin profilu grzyba: 1843


Suszarki do grzybów