purchawka spłaszczona

Lycoperdon pratense Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 7 (1797)

Jadalny
purchawka spłaszczona (Lycoperdon pratense) purchawka spłaszczona (Lycoperdon pratense) purchawka spłaszczona (Lycoperdon pratense) purchawka spłaszczona (Lycoperdon pratense) purchawka spłaszczona (Lycoperdon pratense) purchawka spłaszczona (Lycoperdon pratense)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- młody kulisty, starszy odwrotnie gruszkowaty, górna część spłaszczona, do 20-60 x 20-50 mm, podstawa pofałdowana, zwężająca się, zewnętrzna osłona (egzoperydium) biała, jest pokryta małymi ziarnistymi kolcami, tworzące gwiazdkowate skupienia, z czasem odpadają. Osłona wewnętrzna (endoperydium) biaława, z wiekiem brązowawa do szarobrązowawej, gładka, łamliwa otwiera się na szczycie i odpada płatami . Gleba biała, z wiekiem oliwkowobrązowa do brązowej, podglebie oddzielone od gleby wyraźną błyszczącą diafragmą; jest ono dobrze rozwinięta, komorowata, biała.

Wysyp zarodników- kuliste, delikatnie brodawkowane.

Występoawanie- owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach poza lasami, na łąkach, pastwiskach.

Zastosowanie- jadalna.

Możliwość popełnienia pomyłki- podobna z kształtu jest czasznica oczkowata (Calvatia utriformis)

Literatura
1. Rudnicka-Jezierska W., 1991, Flora Polska.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Vascellum pratense
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Smakłagodny
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 3912


Suszarki do grzybów