błyskoporek guzkowaty

Mensularia nodulosa (Fr.) T. Wagner & M. Fisch., Mycol. Res. 105(7): 781 (2001)

błyskoporek guzkowaty (Mensularia nodulosa ) błyskoporek guzkowaty (Mensularia nodulosa ) błyskoporek guzkowaty (Mensularia nodulosa ) błyskoporek guzkowaty (Mensularia nodulosa ) błyskoporek guzkowaty (Mensularia nodulosa )
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Odwiedzin profilu grzyba: 1683


Suszarki do grzybów