soplówka jeżowata

Hericium erinaceus (Bull.) Pers., Comm. fung. clav. (Lipsiae): 27 (1797)

Pod ochroną
soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) soplówka jeżowata (Hericium erinaceus)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Dentipellis ząbczak
Laxitextum
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis
Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.
 
 
Owocnik - początkowo białawy, żółknący i ochrowobrązowy z wiekiem 10-25 cm średnicy, owocnik  kulisty lub kulistawy, nie rozgałęziony, bokiem przyrośnięty do podłoża,  powierzchnia pokryta długimi na 4-5cm zwisającymi  kocami.

Miąższ - białawy, zwarty; zapach łagodny; w smaku słodka.

Wysyp zarodników - biały.
 
Występowanie - bardzo rzadka. Owocniki wyrastają późną jesienią na uszkodzonych i martwych drzewach liściastych, głównie na buku i dębie.

Zastosowanie - jadalna.

Możliwość popełnienia pomyłki - soplówka gałęzista (Hericium clathroides), wyrastająca na drewnie drzew liściastych) i soplówka jodłowa (Hericium coralloides) wyrastająca na drewnie drzew iglastych.


Literatura
1.Gumińska B., Wojewoda W., 1983, Grzyby i ich oznaczanie.


Budowa
Typ grzybaowocniki krzaczkowate
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy lisciaste
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 7521


Suszarki do grzybów