soplówka bukowa

Hericium clathroides (Pall.) Pers., Comm. fung. clav. (Lipsiae): 23 (1797)

Pod ochroną
soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides) soplówka bukowa (Hericium clathroides)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Dentipellis ząbczak
Laxitextum
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Owocnik - nieregularny, kulisty lub wydłużony; szerokości do 40 cm i wysokośći do 25 cm, jest zbudowany z dość luźno ułożonych, wielokrotnie rozgałęzionych gałązek, igiełki porastają równomiernie odgałęzienia, a na jego końcach tworzą skupienia; długość kolców dochodzi do 1 cm, grubość 1.5-3 mm; barwa owocnika początkowo biała, w miarę wysychania żółknie i brązowieje. Przypomina kształtem koralowca.

Miąższ - zabarwiony jak owocnik, gąbczasty, bez szczególnego zapachu i smaku.

Wysyp zarodników - biały.

Występowanie - rzadka, od lata do jesieni; owocniki tworzą się na kłodach drzew liściastych, zwłaszcza buka i dębu , rzadziej na brzozie brodawkowatej i topoli osice .

Zastosowanie - bez zastosowania kulinarnego, z uwagi na ochronę.

Możliwość popełnienia pomyłki  - soplówka jodłowa (Hericium coralloides), która tworzy owocniki na drewnie jodły i świerka; soplówka jeżowata (Hericium erinaceum), jej owocniki wyrastają na drewnie liściastym.

 

Literatura
1.Gumińska B., Wojewoda W., 1983, Grzyby i ich oznaczanie.
2.Dermek A., 1988, Grzyby znane i mniej znane.

Inne nazwy
Synonimy polskie: soplówka gałęzista
Budowa
Typ grzybaowocniki krzaczkowate
Prawo
OchronaTak
Odwiedzin profilu grzyba: 8755


Suszarki do grzybów