purchawka gruszkowata

Lycoperdon pyriforme Schaeff., Fung. Bavar. Palat. 4: 128 (1774)

Niejadalny
purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme) purchawka gruszkowata (Lycoperdon pyriforme)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- główka o średnicy 3-5cm, gruszkowate lub butelkowate przejście jako"nogę" 1-5cm wysokości, z zaznaczonym mniej lub bardziej garbkiem. Młode owocniki jasne, ochrowe, bladoszare, z wiekiem brązowawy , osłona zewnętrzna grubo ziarenkowata do drobno brodawkowatej, przez co powierzchnia pokryta delikatnymi ciemniejszymi ziarenkami, brodaweczki większe w dolnej części owocnika. Dojrzały z otworu na szczycie pęka aby uwolnić zarodniki. Wnętrze za młodu czysto białe, zwarte, podglebie jest komorowte i pozostaje białe, część zarodnikonośna wyraźnie różni się od płonnej, w miarę dojrzewania staje się miękka, żółtooliwkowa, dojrzała zawiera pylistą masę zarodników, ma nieprzyjemny zapach gazu, smak łagodny.

Wysyp zarodników- oliwkowobrunatny.

Występowanie- pospolita. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, w zwartych kępach, często po kilkadziesiąt egzemplarzy, na spróchniałym drewnie drzew liściastych i iglastych.

Zastosowanie- niejadalna.

Możliwość popełnienia pomyłki- purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) nie rośnie na drewnie, jest jaśniejsza, większa i ma wyraźniejsze kolce.

Uwagi-pyriforme znaczy "gruszkowata"

Literatura
1. "Jaki to grzyb?" Markus Fluck
2. Wojewoda W., 1994. Podręczny atlas grzybów.
3. "Grzyby. Leksykon przyrodniczy" Helmut i Renata Grünert
4."Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby" Edmund Garnweidner.

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Smakłagodny
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 5886


Suszarki do grzybów