purchawka chropowata

Lycoperdon perlatum Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 145 (1796)

Jadalny
purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum) purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- kształtu kulistej główki zwężającej się stopniowo w krótki i gruby trzon, mają wygląd dość zmienny, wskutek czego wyróżnia się kilka form. Wysokość owocników wynosi przeciętnie od 5 do 8 cm, szerokość w górze od 3 do 5 cm. Barwa owocnika biała, po dojrzeniu szaroczarna. powierzchnia gęsto pokryta tępymi kolcami białawymi do jasnobrązowych, z wiekiem odpadają pozostawiając charakterystyczny wzór. Zarodniki po dojrzeniu owocnika uwalniane przez otwór na szczycie owocnika.

Miąższ- początkowo biały, zwarty, warstwa zarodnikonośna znajduje się w "główce", z wiekiem watowaty, żółtawy, oliwkowobrązowy, mokry, po dojrzeniu sproszkowany; zapach i smak grzybowy, przyjemny.

Wysyp zarodników- brązowy, szarobrązowawy, oliwkowobrązowawy.

Występowanie- bardzo pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w grupach i złączone po kilka, na ziemi, w lasach iglastych i liściastych.

Zastosowanie- młode owocniki jadalne.

Możliwość popełnienia pomyłki- z purchawką cuchnącą (Lycoperdon foetidum). Czasznicą workowatą (Calvatia excipuliformis) ma delikatne kolce. Purchawką gruszkowatą (Lycoperdon pyriforme).

Uwagi- w Polsce jest około 30 gatunków purchawek.

Uwagi ogólne- perlatum oznacza "szeroko rozprzestrzeniony"

Literatura
1.Przewodnik grzyby- Ewald Gerhardt.
2.H.i R. Grunert- Leksykon Przyrodniczy Grzyby.
3.Edmund Garnweidner Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby.

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Smakłagodny
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Zapachgrzybowy
Odwiedzin profilu grzyba: 14117


Suszarki do grzybów