purchawka brunatna

Lycoperdon umbrinum Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 147 (1801)

Jadalny
purchawka brunatna (Lycoperdon umbrinum) purchawka brunatna (Lycoperdon umbrinum) purchawka brunatna (Lycoperdon umbrinum) purchawka brunatna (Lycoperdon umbrinum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- młody kulisty, potem z krótkim pofałdowanym, trzonem. Średnicy 2-6 cm. Skórka ciemna. Kolce drobne (do 1 mm długości), gęste, początkowo jasne (kremowożółte) potem ciemnieją przybierając barwę brązową aż do czarnej, sztywne i dość trwałe. Skórka ochrowożółta. U podstawy trzonu mogą być wykształcony biały sznur grzybni. Młody miąższ biały, zwarty, potem przybiera barwę oliwkową i zaczyna się rozpływać, dojrzały jest czarnobrunatny, pylisty. Zarodniki wydostają się przez otwór na szczycie owocnika.

Wysyp zarodników- czerwonobrunatny.

Występowanie- na lekko kwasnych glebach próchniczych, w górskich lasach iglastych i tylko czasami w liściastych.

Zastosowanie- jadalna, ale tylko młode owocniki z białym miąższem.

Możliwość popełnienia pomyłki- z niektórymi ciemno zabarwionymi purchawkami, z purchawką cuchnącą (Lycoperdon foetidum) i purchawką miękką (Lycoperdon molle)

Uwagi ogólne- umbrinum znaczy "koloru brązu umbryjskiego"

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "purchawka brunatna"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Smakłagodny
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 4127


Suszarki do grzybów