mądziak psi

Mutinus caninus (Huds.) Fr., Summa veg. Scand., Section Post. (Stockholm): 434 (1849)

Niejadalny
mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus) mądziak psi (Mutinus caninus)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Phallaceae sromotnikowate
Clathrus okratek
Phallus sromotnik
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- młody w formie białawego jaja - wys. 40 mm, szerokości 25 mm, częściowo zagłębiony w glebie i ze sznurami grzybni u podstawy. Dojrzały w postaci białawego, żółtawego lub różowego wydłużonego trzonka, gąbczastoporowatego długości ok. 9-17 cm i szerokości 10-15 mm, pusty, zakończonego główką z ciemnooliwkową masą zarodnikową umieszczoną na pomarańczowoczerwonym komórkowatym podłożu. Trzon luźno osadzony w pochwie utworzonej z rozerwanego jaja, często wysunięty z niej i leżący obok. Zapach nieprzyjemny, mniej intensywny i inny niż u sromotnika bezwstydnego (Phallus impudicus).

Występowanie- nieczęsty. Zwykle owocniki wyrastają gromadnie, w lasach liściastych.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- inny bardzo rzadki mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) ma owocniki z mocno malinowym zabarwieniem górnej części trzonu. 

Budowa
Typ grzybaowocniki z czarcim jajem
Inne
Smakłagodny
Zastosowanieniejadalny
Zapachpadliny
Odwiedzin profilu grzyba: 5886