skórnik gałązkowy

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 6: 576 (1888)

Niejadalny
skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum) skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum) skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum) skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum) skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum) skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum) skórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Aleurodiscus tarczówka
Conferticium woskobłonka
Gloeocystidiellum woskobłonka
Xylobolus drewnowiec
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- owocniki jednoroczne, początkowo nieregularnie miseczkowate, zwykle centralnym pępkiem przyrośnięte do podłoża, następnie rozpostarte z odstającym górnym brzegiem, niekiedy pozrastane ze sobą, przeważnie jednak  występujące pojedynczo na dolnej stronie gałęzi, 5-20 mm śr. Kapelusze 5-15 mm szer., z górną powierzchnią pokrytą stosunkowo grubą i szorstką warstwą nastroszonych szczeciniastych włosków, wystających często z przodu poza brzeg, przeważnie blado-rudo-szarawą, szarożółtawą, szarobrunatnawą, niekiedy także jasno-rudo-czerwoną. Kontekst cienki, 0,1-0,4 mm gr., miękko skórkowaty. Powierzchnia hymenialna gładka lub nieznacznie żyłkowana, za młodu ochrowozółta, z wiekiem kremowo- lub bladoochrowo zabarwiona, w końcu niekiedy brunatnawa, często z białawym brzegiem. Warstwa korteksu pod włochatym okryciem kapelusza nie występuje, jedynie może by słabo wykształcona w owocnikach, które przezimowały.

Wysyp zarodników- zarodniki  podłużnie elipsoidalne do elipsoidalno-cylindrycznych, bezbarwne, gładkie, amyloidalne.

Występowanie- grzyb ten rośnie przeważnie na cieńszych, martwych, nie opadłych jeszcze lub lub opadłych gałęziach, chętnie na chruście, drzew liściastych oraz krzewów.

Uwagi- grzyb ten był często uważany za młodociane stadium Stereum hirsutum. Różnie się jednak od niego przede wszystkim małą zmiennością owocników, w których przeważnie brak jest warstwy korteksu pod warstwą owłosienia  występującą na górnej powierzchni kapelusza, oraz ochrowożółtą lub blado-szaro-żółtawą barwą hymenium w stanie suchym, a także poźniej rozpostartymi lub rozpostarto-odgiętymi, zwykle bardzo cienkimi owocnikami.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1945


Suszarki do grzybów