skórnik krwawiący

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 549 (1838)

Niejadalny
skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Aleurodiscus tarczówka
Conferticium woskobłonka
Gloeocystidiellum woskobłonka
Xylobolus drewnowiec
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki jednoroczne, sporadycznie wieloletnie, resupinatowe i koliste na dolnej stronie leżących pni i gałęzi, natomiast rozpostarto-odgięte z dachówkowato ułożonymi flistymi kapeluszami odstającymi na górnym brzegu resupinatowej części od podłoża n 3-15 mm. Kapelusz półkolisty, muszelkowaty, 0,4-0,6 mm gr., o górnej powierzchni koncentrycznie strefowanej, pokrytej przylegającymi włóknistymi włoskami, z wiekiem bezwłosej, białoszarawej z ciemniejszymi strefami, bladobrunatnawej lub szarobrunatnawej z białawym lub często białym ostrym brzegiem. Kontekst bardzo cienki, miękko skórkowaty, w stanie suchym łykowaty. hymenium gładkie, lub nieco guzkowate, w stanie suchym często popękane, bladoszarawe, kremowobrunatnawe, w stanie wilgotnym czerwieniejące w miejscach uszkodzonych lub potartych.

Wysyp zarodników- zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, bezbarwne, gładkie, amyloidalne.

Występowanie- pospolity w lasach iglastych lub mieszanych z domieszką drzew iglastych zarówno rodzimych jak i obcych. Zasiedla pniaki oraz martwe leżące lub nieopadłe jeszcze gałęzie oraz leżące martwe pnie, w których wywołują białą zgniliznę. Przez martwe nieopadłe gałęzie lub przez rany może zakażać odkryte drewno żywych starszych drzew i być niekiedy przyczyną tworzenia się nieregularnych raków na pniu. W Polsce należy do najpospolitszych gatunków rodzaju Stereum w drzewostanach iglastych.

Uwagi- zanana jest symbioza Stereum sanguinolentum z trzpiennikami (Sirex sp.). Żywe strzępki tego grzyba nagromadzone w określonych organach tych owadów przy składaniu  jaj dostają się do drewna i zasiedlając je wywołują zgniliznę ułatwiając larwom odżywianie się, a rozwijające się z tych larw owady doskonale rozprzestrzeniają tego grzyba dalej.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2797


Suszarki do grzybów