ząbkowiec ochrowy

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 651 (1821)

ząbkowiec ochrowy (Steccherinum ochraceum) ząbkowiec ochrowy (Steccherinum ochraceum) ząbkowiec ochrowy (Steccherinum ochraceum) ząbkowiec ochrowy (Steccherinum ochraceum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- wielkości od 0,5 do 3cm półeczkowaty, rozpostarto odgięty, czasami całkiem rozpostarty. Barwy białawej, szarawej do ochrowej. Powierzchnia owłosiona , niewyraźnie strefowana. Łatwo dający się oddzielać od substratu.

Hymefor- kolczasty, barwy bladoochrowej.

Miąższ- skórzasty, w kolorze żółtawy. Bez szczególnego smaku i zapachu.

Wysyp zarodników- białawy.

Występowanie- pospolity przez cały rok na korze i drewnie drzew liściastych. Rzadko na drzewach iglastych.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- ząbkowiec strzępiasty Steccherinum fimbriatum

Budowa
Typ grzybakolce
Występowanie
Podłożedrewno
Odwiedzin profilu grzyba: 1665


Suszarki do grzybów