purchawka wrzosowiskowa

Lycoperdon ericaeum Bonord., Bot. Ztg. 15: 596 (1857)

purchawka wrzosowiskowa (Lycoperdon ericaeum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki 1,5-6,5 cm wysokości i 1,5-4,5 cm średnicy, główkowate, odwtornie gruszkowate, a nawet prawie kuliste, niekiedy w dolnej części jamkowate z rozgałęzioną białą grzybnią u podstawy. Egzoperydium białokremowe, z wiekiem ciemniejące do brązowego, mączysto-ziarniste, z bardzo delikatnymi i łamliwymi kolcami. Endoperydium brązowe, niekiedy żółtobrązwe, papierowate, trochę błyszczące, otwiera się na szczycie kolistym ujściem. Podglebie białe, później oliwkowe, brązowe lub z odcieniem lila, komorowate, stopniowo przechodzące w glebę i słabo ukształtowaną kolumellę. Dojrzała gleba oliwkowa do szarobrązowej. Masa zarodników szarobrązowa.


Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, słabo brodawkowate, bez sterygm.


Występowanie- Grzyb spotykany najczęściej na terenach nieleśnych, trawiastych, na łąkach, wrzosowiskach, na miejscach piaszczystych lub zatorfionych, wśród mchów i torfowców. Występuje w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce spotykany.

Uwagi- Wykazuje pewne podobieństwo do Lycoperdon molle.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "purchawka wrzosowiskowa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 2825


Suszarki do grzybów