Purchawka cisawa

Lycoperdon lividum Pers., J. Bot. (Desvaux) 2: 18 (1809)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki przeważnie odwrotnie gruszkowate, rzadziej nieco bączkowate lub kulistawe, 2-4 cm wysokości i 2-2,5 cm szerokości; u dołu krótkiego nibytrzonu znajduje się biały sznur grzybni. Egzoperydium młodych owocników ma postać białawej ziarnistości, u starszych jest ono szorstko-mączyste; otrębiaste, kaszkowate, szarobrązowe, z nielicznymi brodawkami przypominające kolce. Po odpadnięciu egzoperydium ukazuje się papierowate endoperydium, początkowo białawe, z wiekiem żółtobrązowe do brązowego, gładkie, trochę błyszczące, otwierające się na szczycie małym ujściem. Podglebie o małych komorach, początkowo białawe, później szarobrązowawe do brązowego lub purpurobrązowego, stopniowo przechodzącego w glebę. Gleba oliwkowa do ciemnobrazowej, podobnie jak zarodniki w masie.


Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, brązowożółte, delikatnie brodawkowate lub gładkie.


Występowanie- Owocniki pojawiają się w miejscach suchych i nasłonecznionych, na łąkach, pastwiskach, wśród porostów i mchów, rzadziej w suchych lasach iglastych i liściastych , na nizinach i w górach. W Polsce rzadki, ale spotykany.


Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Purchawka cisawa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Odwiedzin profilu grzyba: 1433


Suszarki do grzybów