Purchawka miękka

Lycoperdon molle Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 150 (1801)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki o zmiennym kształcie, kulistawe o dolnej części wydłużonej w rodzaju
nibytrzonu, jajowate, odwrotnie gruszkowate, -7 cm wysokości i 2-4 cm szerokości, od białokremowych za młodu, do jasnoszarobrązowych i kremowobrązowych. Egzoperydium ma postać małych miekkich kolców oraz mącznistej ziarnistości; kolce mogą gwiazdkowato skupiać się szczytami; są krótkie, stożkowate, wygięte łukowato, centralnie długie i nietrwałe. Endoperydium papierowate, szare, brązowoszare do brązowego, matowe lub trochę połyskliwe, otwierające się szczytowym ujściem. Podglebie oliwkowo- do ciemnobrązowego, po dojrzeniu brązowofioletowego, komorowate, stopniowo przechodzące w dobrze uformowaną kolumellę. Gleba biała, później oliwkowobrązowa, dojrzała purpurowobrązowa. Zarodniki w masie brązowe.

Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, brązowe, brodawkowate.
Występowanie- Owocniki pojawiają się pojedynczo lub kilka w lasach iglastych i liściastych, a także poza lasem w miejscach nasłonecznionych, trawiastych, zarówno na niżu jak i w górach. Jest grzybem wszędzie notowanym na świecie. W Polsce znajdowanym niezbyt często w lasach świerkowych i mieszanych.
Uwagi- Lycoperdum frigidum przypomina purchawkę miękką, lecz różni się od niej przede wszystkim słabszym brodawkowaniem zarodników. Jest to grzyb arktyczny, występujący w tundrze oraz alpejskich rejonach Europy.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Purchawka miękka"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Odwiedzin profilu grzyba: 1967


Suszarki do grzybów