Purchawka łuszczejąca

Lycoperdon marginatum Vittad., Florula Caprariae: 226 (1839)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki 1,4-4(-5) cm średnicy, do 3,5 cm wysokości, w kształcie trochę spłaszczonej od gory kuli lub bączka o zaokrąglonym szczycie, w dolnej czesci krótko zwężonej i sfałdowanej. Egzoperydium młodych okazów białe, długo utrzymujące barwę, stopniowo jasnokremowe, mające wówczas postać ostrosłupów do mm wysokich (zwłaszcza na szczycie owocnika); pękają one wzdłuż na -4 części tworząc w ten sposób liczne kolce połączone ze soba podstawkami. W miarę dojrzewania egzoperydium ciemnieje, łuszczy się i odpada płatami dłużej zachowując się u podstawy owocnika. Odsłonięte endoperydium, pokryte delikatnie sferocytami, jest jasno- do ciemnobrązowego, papierowate, a po ich odpadnięciu wraz z kolcami staje się szare lub szarobrązowe. Podglebie słabo rozwinięte, ciemnobrązowe, o dość dużych komorach, oddzielone od gleby wełnistą nibydiafragmą (nie błoniastą); kolumella może być wydłużona na kształt knota. Gleba szarobrązowa, pylista.

Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, oliwkowożółte, z duża kroplą wewnątrz.
Występowanie- Występuje na terenach otwartych, suchych piaszczystych, w borach sosnowych, na ugorach. W Polsce notowana z różnych stanowisk.

Uwagi- Ogólnym pokrojem przypomina Vascellum pratense mającej jednak diafragmę błoniastą.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Purchawka łuszczejąca"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1983


Suszarki do grzybów