skórnik dębowy

Stereum gausapatum (Fr.) Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 638 (1874)

Niejadalny
skórnik dębowy (Stereum gausapatum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Aleurodiscus tarczówka
Conferticium woskobłonka
Gloeocystidiellum woskobłonka
Xylobolus drewnowiec
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- owocniki jednoroczne, rozpostarto-odgięte. Kapelusze muszlowate, w dachówkowatych skupieniach, do 10x10-25x5-15 mm, koliste, pępkowate i bocznie trzonowate, płatkowate, falisto zmarszczone. Górna powierzchnia kapeluszaszczeciniasto owłosiona, włóknisto delikatnie bruzdowana i jedwabisto połyskująca z koncentrycznymi strefami brunatnordzawymi, rudawymi, brązowoczerwonymi, szaro-płowo-żółtymi i z białawym brzegiem. Kontekst cienki, skórzasty. Powierzchnia hymenialna gładka lub promieniowo pofałdowana, oszroniona, blada do płowozółtej, w stanie świeżym po potarciu lub uszkodzeniu czerwieniejąca, w końcu bunatniejąca lub czarnobrązowa.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużnie elipsoidalne do subcylindrycznych, bezbarwne, cienkościenne, amyloidalne.

Występowanie- na zamarłych gałęziach, pniakach, kłodach i pniach drzew liściastych, głównie na Quercus, często razem z Stereum hirsutum. W Polsce na ogół rzadko obserwowany, chociaż rozwija się prawie cały rok, z wyjątkiem najzimniejszych zimowych miesięcy. Główny okres rozwoju obejmuje okres od sierpnia do kwietnia, głównie jednak w cieplejszych i niższych położeniach.

Uwagi- Stereum gausapatum jest jednym z "krwawiących" skórników, ponieważ strzępki w świeżych owocnikach, w przypadku ich uszkodzenia, wydzielają ciemnoczerwoną substancję. Strzępki takie występują w pewnej liczbie gatunków Stereum, ale tylko w owocnikach  S. sanguinolentum, S. rugosum i S. gausapatum powierzchnia hymenialna barwi się ich zawartością po uszkodzeniu lub potarciu. Poza tym cechami makroskopowymi odróżniającymi S. gausapatum od pozostałych członków tej grupy są: zasiedlanie drewna Quercus oraz promieniowo pofałdowane kapelusze.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "skórnik dębowy"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybahymenofor gładki
Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1564


Suszarki do grzybów