strzępkoząb bzowy

Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss., Symb. bot. upsal. 16(no. 1): 104 (1958)

Niejadalny
strzępkoząb bzowy (Hyphodontia sambuci) strzępkoząb bzowy (Hyphodontia sambuci) strzępkoząb bzowy (Hyphodontia sambuci) strzępkoząb bzowy (Hyphodontia sambuci) strzępkoząb bzowy (Hyphodontia sambuci)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hyphodontia strzępnik
Hyphodontia sambuci strzępkoząb bzowy
Oxyporus napień
Schizopora drewinczka
Xylodon
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy polskie:Strzępnik bzowy
Synonimy łacińskie:Lyomyces sambuci
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy lisciaste, lasy mieszane
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1517


Suszarki do grzybów