czubajeczka kasztanowata

Lepiota castanea Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 9: 661 (1881)

Trujacy
czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea) czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz- średnicy 1-4cm początkowo tępostożkowaty, potem płasko rozłożony z tępym wybrzuszeniem, u starszych owocników z podwiniętym brzegiem. Na ochrowżółtej do pomarańczowej powierzchni znajdują się koncentrycznie ułożone czerwonawo lub brązowoczarne łuseczki. Przy brzegu bledszy z mniejszą ilością łuseczek.

Blaszki- kremowożółte z wiekiem ochrowożółte w pomarańczowe plamki. Szerokie i wolne.

Trzon- kremowoochrowy z pomarańczowym odcieniem, walcowaty, rozszerzający się ku podstawy, łamliwy i pusty. Pod włóknistą strefą pierścieniową czerwonobrązowo włóknisty.

Miąższ- kremowy, cienki, bez wyraźnego smaku i zapachu.

Zastosowanie- niejadalna, trująca.

Występowanie- w lasach liściastych i iglastych na poboczach dróg.

Gatunek podobny to- czubajeczka brązowoczerwonawa i czubajeczka różowobrązowa Lepiota pseudohelveoa 

Budowa
Typ grzybablaszki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Trzon
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Smakłagodny
Zastosowanietrujący
Zapachbrak/nieokreślony
Odwiedzin profilu grzyba: 2688


Suszarki do grzybów