strzykacz gwiazdkowaty

Sphaerobolus stellatus Tode, Fung. mecklenb. sel. (Lüneburg) 1: 43 (1790)

strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus) strzykacz gwiazdkowaty (Sphaerobolus stellatus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Geastraceae gwiazdoszowate
Geastrum gwiazdosz
Myriostoma wieloporek
Sphaerobolus
Sphaerobolus stellatus strzykacz gwiazdkowaty
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki kuliste lub półkuliste, 1-2 mm, siedzące, mięsiste, białe, żółtawe do złotożółtych, dojrzałe jasnożółtawe. Perydium pękające gniazdkowato na kilka płatów, zbudowane z 4-5 warstw, ukrywa wewnątrz kulistą lub kulistawą jedną perydiolę do 1 mm średnicy; jest ona pomarańczowa lub żółtawa, połyskliwa i miękka, z chwilą dojrzenia z dużą siłą odrzucona od owocnika.

Gleba- Gleba jest żółtawa do żółtawobrązowej, dojrzała galaretowiejąca; skupienia podstawek rozmieszczone są w niej nieregularnie.

Zarodniki- Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne lub szeroko jajowate.

Występowanie- Grzyb ten wyrasta na ogół gromadnie tworząc liczne owocniki na próchniejącym drewnie i opadłych gałązkach, na rozkładającej się ściółce i gnijących roślinach; grzybnia silnie przerasta podłoże. Grzyb znany na całym świecie i szeroko rozpowszechniony. W Europie podawany jest prawie ze wszystkich krajów. W Polsce znany z szeregu stanowisk.

Odwiedzin profilu grzyba: 1246