Drobnoporek falistobrzegi

Postia undosa (Peck) Jülich, Persoonia 11(4): 424 (1982)

Niejadalny
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Antrodia jamkówka
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Fomitopsis pniarek
Ischnoderma smolucha
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Podofomes smolusznik
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- resupinatowe, rozpostarto-odgięte, rzadziej siedzące, wodniste, twarde lub prawie skórzaste, w stanie suchym twarde. Kapelusze 1-3x2-9x0,5-1 cm, półkoliste lub pozrastane bokami, mniej lub bardziej faliste przede wszystkim na brzegu, który jest cienki i z dołu pokryty rurkami. Górna powierzchnia kapelusza pokryta cienkim, gęstym, wełnistym filcem, bez pręg lub słabo pręgowana, czysto biała, w stanie suchym szara lub rudawa. Miąższ biały, mięsisto-włóknisty, do 1 mm grubości. rurki 4-10 mm długości, o cienkich przegrodach międzyrurkowych i ostrzach ząbkowanych lub frędzlowatych, białych, w stanie suchym słabo przebarwionych. Pory nieregularne, kanciaste, przeciętnie 1-2 na 1 mm, rzadziej do 4 na 1 mm.

Wysyp zarodników- zarodniki cylindryczne, wygięte, bezbarwne i gładkie.

Występowanie- w lasach od sierpnia do listopada na drewnie drzew iglastych (Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Thuja), rzadziej drzew liściastych (Acer, Betula, Fagus, Populus, Quercus). Wywołuje brunatna zgniliznę. Gatunek bardzo rzadki.


Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Oligoporus undosus (Peck) Gilb. & Ryvarden (1985)
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Postia undosa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1235