szczeciniak jodłowy

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk, Persoonia 1(1): 51 (1959)

Niejadalny
szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellinus czyreń
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- jednoroczny lub dwuletni, początkowo kolisty, potem podłużny lub nieregularnie rozlany. Całkowicie rozpostarty o nieznacznie wyraźnym brzegu. Brzeg cienki, jaskrawo czerwony, czasem z wąskim białawym lub żółtawym pasem na obwodzie. Powierzchnia czerwona, czerwonopurpurowa lub ceglasta, gładka lub nieznacznie guzkowata, z wiekiem może być popękana.

Miąższ- cienki, do 0,3 mm, ceglasty lub umbrowy. Bez smaku i zapachu.

Występowanie-rzadki, na terenach górzystych z przewagą jodły częstszy. Na drewnie drzew iglastych, głównie na martwych jodłowych gałęziach, rzadko na drewnie drzew liściastych.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- bardzo charakterystyczny łatwy do oznaczenia.

Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2234


Suszarki do grzybów