borowik orawski

Suillellus rubrosanguineus Cheype, Docums Mycol. 13(no. 52): 53 (1983)

Niejadalny
borowik orawski (Suillellus rubrosanguineus ) borowik orawski (Suillellus rubrosanguineus ) borowik orawski (Suillellus rubrosanguineus ) borowik orawski (Suillellus rubrosanguineus ) borowik orawski (Suillellus rubrosanguineus ) borowik orawski (Suillellus rubrosanguineus )
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Aureoboletus złotak
Boletellus
Boletochaete
Boletus borowik
Buchwaldoboletus
Butyriboletus
Caloboletus
Chalciporus maślaczek
Chamonixia borowiczka
Cyanoboletus
Exsudoporus
Hemileccinum
Hortiboletus
Imleria
Imperator
Lanmaoa
Leccinum koźlarz
Neoboletus
Octaviania podziemka
Phylloporus poroblaszek
Pseudoboletus
Rheubarbariboletus
Rubinoboletus
Rubroboletus
Strobilomyces szyszkowiec
Sutorius
Tylopilus goryczak
Xanthoconium
Xerocomellus
Xerocomus
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerodermataceae tęgoskórowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Borowik został po raz pierwszy opisany z byłej Czechosłowacji jako podgatunek Boletus splendidus (obecnie Boletus legaliae ), a później awansowany do statusu gatunku (jako Boletus rubrosanguineus ) przez Jean-Louisa Cheype w 1983 r.  Nazwa gatunku pochodzi od łacińskich słów ruber „czerwony” i sanguineus „krwawy”.  Został przeniesiony do nowego rodzaju Rubroboletus w 2014 r. Wraz z kilkoma sprzymierzonymi czerwonawymi, barwiącymi na niebiesko gatunkami borowików. Analiza molekularna ośmiu z gatunków członkowskich wykazała, że ​​była najbardziej zbliżona do Rubroboletus sinicus i utworzyła większy klad z R. satanas i R. pulchrotinctus 

 

Owocnicki jedrne i grube często z różowawymi brzegami rantu kapelusza, które mogą osiągać średnicę 20 cm . Początkowo półkoliste , w miarę dojrzewania stają się wypukłe do płaskich. Pory są czerwone, a miąższ pod rurkami ma kolor żółty i po odzieleniu od rurek staje się delikatnie niebieski podobnie jak miąższ w górnej części trzonu. Trzon jest bulwiasty lub cylindryczny u podstawy, a żółty u góry i różowo-pomarańczowo-czerwony w dolnych częściach, i ma wzór ciemnej pomarańczowej lub czerwonej siateczki. Dolna część trzonu nie ma widocznej siateczki a wyglądem przypomina z wyglądu trzon borowika ceglastoporego. 

 

Grzyby świeże mają piękny grzybowy zapach a wysuszone pachną sianem. Bardzo przypomina R. legaliae , chociaż ten ostatni gatunek rośnie w lasach liściastych.

 

Występuje w Europie Wschodniej, na wschód od Kaukazu.  Mikoryzuje ze świerkiem ( Picea ) i jodłą ( Abies ), i ogólnie spotykane w siedliskach górskich . W Polsce zanowano tylko kila stanowisk tego grzyba na Orawie i Beskidzie Sądeckim.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Boletus rubrosanguineus, Rubroboletus rubrosanguineus
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Suillellus rubrosanguineus "
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypuodcienie zieleni
Kapelusz
Brzeg kapeluszagładki
Mleczkobrak
Trzon
Pierscieńbrak
Podstawa trzonubrak pochwy
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 11519