berłóweczka frędzelkowana

Tulostoma fimbriatum Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 43 (1829)

Niejadalny
berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum) berłóweczka frędzelkowana (Tulostoma fimbriatum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - Owocnik dojrzały w kształcie grubej palłeczki z kulistą główką na szczycie. Główka zwykle osiąga średnicę do 1,5 cm.

Egzoperydium - Egzoperydium cienkie, nietrwałe, białe, później rdzawiejące, oplatające strzępkami wraz z cząsteczkami podłoża kulistawe endoperydium; wcześnie jednak odpada, chociaż może u jego nasady pozostawać jako pas wąskiej krusty.
Endoperydium - Endoperydium 0,6-1,5 cm średnicy, brudnoszare lub ochrowoszare, gładkie, nie połyskliwe, miękko papierowate, spłaszczone u podstawy.

Perystom - Ujście bywa nieco bochenkowato wyniesione lub płaskie, włókniste bądź pilśniowate, u starych okazów niekiedy ząbkowate, koliste lecz o frędzelkowatym brzegu.

Trzon - Trzon do 5x0,-05 cm, zagłębiony w podłożu, prosty, brudnobrązowy, ochrowobrązowy, gładki do łuskowatego (zadziorkowatego); łuseczki wąskie, ciasno przylegające lub odstające; niekiedy występują w nim podłużne bruzdy; na przekroju kremowobiały.

Zarodniki - Zarodniki kuliste, żółtawe, wyraźnie gęsto brodawkowate.

Występowanie - występuje głównie jesienią w miejscach jasnych, suchych, piaszczystych, w zaroślach. Grzyb znany na całej półkuli północnej. W Polsce znajdowany rzadko.

Literatura - Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 3533