Porokolczak ceglasty

Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden, Persoonia 7(1): 18 (1972)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Loweomyces
Mycoaciella
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Phlebia żylak
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocniki- resupinatowe, przeważnie wydłużone nawet do kilku m (zwłaszcza na grubych leżących pniach) i nieregularnego kształtu, silnie przyrośnięte i często inkrustujace substrat, stąd często nierówne, guzkowate, początkowo dość miękko skórkowate, potem twardniejące i skórzaste, barwy bladoceglastej, potem czerwonobrunatne lub czerwonaworudawe z szafranowym lub fioletowopurpurowym odcieniem, w stanie świeżym przy dotknięciu ciemniejące. Miąższ bardzo cienki, do 0,5 mm grubości, beżowy lub blado-brunatno-ceglasty. Płonny brzeg nagi, zwykle wąski (do 0,5 mm szer.), początkowo białawy, później żółtawy, kremowoochrowy, jasnorudy, gdzieniegdzie zgrubiały w skórkowate i pilśniowe guzki grzybni o szafranowym odcieniu. Rurki w 1 lub rzadziej w 2 warstwach, 1-3 mm dł., w jednolitej warstwie lub niewielkich wysepkach rozrzuconych po płonnym, gładkim i jaśniejszym subiculum, o gładkich brzegach, obsypanych bladym nalotem, ścierającym się przy dotknięciu. Pory 0,1-0,2 mm średnicy, 4-6 na 1 mm, początkowo regularnie koliste lub kanciaste, później dość nieregularne, niekiedy wydłużone.

Wysyp zarodników- zarodniki cylindryczne, słabo wygięte.

Występowanie- na leżących na ziemi, przeważnie dość silnie rozłożonych kłodach Picea, Pinus i Albies. Gatunek bardzo rzadki, zwłaszcza w lasach nizinnych.

Uwagi- łatwo można go rozpoznać po dość silnie przyrośniętych do podłoża, brunatnawoceglastych lub purpurowoceglastych owocnikach, za młodu pokrytych zwykle na brzegach rurek białawym nalotem. Charakterystyczne róznież są bardzo drobne pory.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Irpex collabens
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Junghuhnia collabens"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki, owocniki skorupiaste i poduchowate
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1231