kurzawka bagienna

Bovista paludosa Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 5: 163 (1846)

Pod ochroną
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Owocnik- Owocniki 1-4 (-6) cm średnicy, z białymi delikatnymi sznurami grzybni u podstawy, młode kulistawe, dojrzałe najczęściej gruszkowate o zwężonej części dolnej, do ,5 cm wysokości, wyraźnie dołeczkowatej lub pomarszczonej. Egzoperydium owocników niedojrzałych jest zupełnie białe, dość grube, w miarę dojrzewania staje się szarobiałe, kremowobiałe, gładkie lub pilśniowo-włókniste, żyłkowate, odpadające z miejsc gładkich jako cienka krusta, a dłużej zachowująca się w zagębieniach i dołeczkach. endoperydium pergaminowate, gładkie lub lekko pomięte, sztywne, żółtobrązowe, czerwonobrązowe do czarnobrązowego, trwałe, matowe, później słabo metalicznie błyszczące; otwór na szczycie nieregularny, o płatowatym brzegu. Gleba oliwkowa, oliwkowozielona, dojrzała brązowooliwkowa; kolumelli brak. Podglebie w różnym stopniu rozwinięte, komorowate, o zabarwieniu gleby, wypełniające trzonową część owocnika, przechodzi nieznacznie w glebę (typową dla Lycoperdon).

Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste lub kulistawe, punktowane do słabobrodawkowatych, żółtawe.

Występowanie- Grzyb wyrasta wśród mchów na moczarach, podmokłych lub bagiennych łąkach torfowiskowych, na niżu i w górach. VI-X.

Możliwość popełnienia pomyłki- Fakt występowania tego grzyba na podmokłych miejscach ułatwia szybsze zidentyfikowanie jego owocników.

Uwagi- Kurzawka bagienna spotykana była w Polsce na kilku stanowiskach. Jest jednak rzadka.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Bovista paludosa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 2456