pniarek różowy

Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 6: 9 (1881)

Pod ochroną
pniarek różowy (Fomitopsis rosea) pniarek różowy (Fomitopsis rosea)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Antrodia jamkówka
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Ischnoderma smolucha
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Podofomes smolusznik
Postia białak
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

 Gatunek objęty ochroną częściową  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

 

Owocnik- 3-11cm szerokości, wieloletni, w różnych odcieniach różu. Kapelusz bocznie przyrośnięty, kopytowaty, z rurkami nieco zbiegającymi po podłożu. Górna powierzchnia początkowo brudnoróżowa, szybko ciemnieje do czarniawej. początkowo owłosiona, potem naga, nierówna, brodawkowana, czasem spękana. Brzeg ostry, z wiekiem tępy i pofałdowany.

Pory- bladoróżowe, uszkodzone brązowieją, drobne, koliste do nieco kanciastych.

Rurki- bladoróżowe, granice pomiędzy przyrostami niewyraźne.

Miąższ- białoróżowy do winnoróżowego, lekko strefowany, twardy, w konsystencji korkowaty. Zapach słaby. Smak słaby, gorzki.

Wysyp zarodników- biały.

Występowanie-nieczęsty, częstszy w wyższych położeniach. Owocniki występują głównie na drewnie świerku, rzadziej na innych iglastych, bardzo rzadko na liściastych.

Zastosowanie- niejadalny.

Uwagi ogólne- powoduje brunatną zgniliznę drewna.

 

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "pniarek różowy"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy iglaste
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Smakgorzki
Zapachbrak/nieokreślony
Odwiedzin profilu grzyba: 3138


Suszarki do grzybów