jamkówka białobrązowa

Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden, Norw. Jl Bot. 20: 8 (1973)

Pod ochroną
jamkówka białobrązowa  (Antrodia albobrunnea)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Fomitopsis pniarek
Ischnoderma smolucha
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Podofomes smolusznik
Postia białak
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Owocnik- białawy do kremowego, z czasem słomkowożółty, szeroko przyrośnięty do podłoża. często nawet zbiegający na podłoże. Z wierzchu delikatnie aksamitny, niestrofowany. Brzeg gruby, płonny, czasem szeroki i wełnisty. Młody owocnik miękki, suchy twardy.

Pory- białe, z wiekiem brązowiejące, okrągłe do kanciastych. Ściany rurek cienkie.

Rurki- białe do bladobrązowych, 1-3 mm długości.

Miąższ- białawy lub ochrowy, o mocnej konsystencji watowaty, cynamonowobrązowy w części przylegającej do podłoża.

Wysyp zarodników- biały.

Występowanie- bardzo rzadka. Owocniki roczne, wyrastają na drewnie drzew iglastych, głównie sosny. lecz także świerkach, modrzewiach i jodłach.

Zastosowanie- niejadalna.

Możliwość popełnienia pomyłki- z często spotykaną podskórnica rzędową Antrodia serialis lub też z Antrodiella hoehneli.

Uwagi- powoduje białą zgniliznę drewna.

Uwagi ogólne- Status na Czerwonej Liście: E - wymierający.

Inne nazwy
Synonimy polskie: jamczatka białobrunatna
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Antrodia albobrunnea"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki, owocniki skorupiaste i poduchowate
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 2818