szaroporka podpalana

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 38 (1879)

Niejadalny
szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta) szaroporka podpalana (Bjerkandera adusta)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bjerkandera adusta szaroporka podpalana
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Junghuhnia
Loweomyces
Mycoaciella
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Phlebia żylak
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- jednoroczne. dachówkowato ułożonymi, kapeluszami, zwykle pokrywają znaczą przestrzeń. Pojedyncze odstające kapelusze szerokości 2-6cm, półkoliste, zwykle dość cienkie, szaroochrowe, szarobrązowe, starsze czarnobrązowe i czarne, przyrastająca strefa początkowo z wierzchu płowa, kasztanowata, od spodu biaława przy ucisku czerniejąca. Z jasnymi koncentrycznymi pręgami, powierzchnia nierówna, początkowo zamszowata, z wiekiem naga. Brzeg cienki pofalowany.

Pory-popielatoszare, ciemnoszare, przyrastające białe, z wiekiem i przy ucisku czerniejące.

Rurki jednowarstwowe, szare do jasnoszarych.

Miąższ- białawy, z wiekiem ciemniejszy, barwy rurek. Zapach silny grzybowy, smak lekko kwaskowaty. Wyschnięte owocniki twarde i łamliwe.|

Wysyp zarodników- słomkowożółty.

Występowanie- pospolita. Owocniki wyrastają przez cały rok na pniach, gałęziach, martwych drzew liściastych.
Zastosowanie- niejadalna.

Uwagi- wywołuje białą zgniliznę.

Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy lisciaste
Pora występowaniajesień, lato, wiosna, zima
Inne
Smakłagodny
Zastosowanieniejadalny
Zapachgrzybowy
Odwiedzin profilu grzyba: 2304