Marchandiomyces quercinus (J. Erikss. & Ryvarden) D. Hawksw. & A. Henrici, Field Mycology 16(1): 17 (2015)

Niejadalny
 (Marchandiomyces quercinus)  (Marchandiomyces quercinus)  (Marchandiomyces quercinus)  (Marchandiomyces quercinus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Corticiaceae
Corticium powłocznik
Cystostereum
Cytidia talerzyk
Dendrocorticium powłocznik
Dendrominia drzewostrzępka
Dendrothele drzewostrzępka
Erythricium różówka
Marchandiomyces
Marchandiomyces quercinus
Punctularia skórniczka
Vuilleminia
Hydnaceae kolczakowate
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Corticium quercicola Jülich, 1982 ; Laeticorticium quercinum J. Erikss. & Ryvarden, 1976; Vuilleminia quercina (J. Erikss. & Ryvarden) Zmitr. & Spirin, 2006
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Marchandiomyces quercinus"
Budowa
Typ grzybahymenofor gładki
Występowanie
Podłożedrewno, grzyby
Sposob odżywianiapasożyt
Pora występowaniawiosna, zima
Inne
Zastosowaniebrak zastosowania kulinarnego
Odwiedzin profilu grzyba: 94