Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 31: 49 (1878)

 (Phragmidium potentillae)  (Phragmidium potentillae)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Pucciniales rdzowce
Cronartiaceae
Phragmidiaceae
Phragmidium
Phragmidium potentillae
Pucciniaceae rdzowate
Uropyxidaceae
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Linki
FAG
Budowa
Typ grzybardzowate
Występowanie
Podłożerośliny zielne, liście
Sposob odżywianiapasożyt
Odwiedzin profilu grzyba: 82