Russula fragrantissima Romagn., Russules d'Europe Afr. Nord, Essai sur la Valeur Taxinomique et Spécifique des Charactères des Spores et des Revêtements: 350 (1967)

 (Russula fragrantissima)  (Russula fragrantissima)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Lactarius mleczaj
Russula gołąbek
Russula fragrantissima
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz - 7,5 - 20 cm, wypukły lub w kształcie poduszeczki gdy jest młody; starszy staje się szeroko wypukły do ​​płaskiego, z płytkim zagłębieniem lub bez niego; matowożółty do żółtawego lub brązowawożółtego.

Miąższ-  biały,  niezmienny po pokrojeniu.

Blaszki - białawe do kremowego; często odbarwiający od żółtawobrązowego do brązowawego.

Trzon -  7 - 15 cm długości , 1,5 - 6 cm grubości,

Zarodniki - wysyp kremowy,  6-9 x 6-8 μm , szeroko eliptyczne lub podkowiaste; z brodawkami i grzbietami o wysokości do 1 μm.

Występowanie - częsty w lasach iglastych , a także  pod brzozami, dębami i bukami.

Gatunek podobny  : Russula laurocerasi  - niezbędny  mikroskop.

 

Źródło : www.mushroomexpert.com

Linki
FAG
Budowa
Typ grzybablaszki
Występowanie
Podłożegleba
Pora występowaniajesień, lato
Odwiedzin profilu grzyba: 346


Suszarki do grzybów