Cronartium ribicola J.C. Fisch., Hedwigia 11: 182 (1872)

 (Cronartium ribicola)  (Cronartium ribicola)  (Cronartium ribicola)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Pucciniales rdzowce
Cronartiaceae
Cronartium
Cronartium ribicola
Phragmidiaceae
Pucciniaceae rdzowate
Uropyxidaceae
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Cronartium ribicola"
Budowa
Typ grzybardzowate
Występowanie
Sposob odżywianiapasożyt
Odwiedzin profilu grzyba: 86