Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth, Mitt. naturf. Ges. Bern 531-552: 85 (1864)

 (Pucciniastrum areolatum)  (Pucciniastrum areolatum)  (Pucciniastrum areolatum)  (Pucciniastrum areolatum)  (Pucciniastrum areolatum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Pucciniales rdzowce
Cronartiaceae
Phragmidiaceae
Pucciniaceae rdzowate
Gymnosporangium rdza
Puccinia
Pucciniastrum
Pucciniastrum areolatum
Uromyces
Uropyxidaceae
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Linki
FAG
Budowa
Typ grzybardzowate
Odwiedzin profilu grzyba: 400