tęgoskór lamparci

Scleroderma areolatum Ehrenb., Sylv. mycol. berol. (Berlin) 15: 27 (1818)

Niejadalny
tęgoskór lamparci (Scleroderma areolatum) tęgoskór lamparci (Scleroderma areolatum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- szerszy niż wyższy, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 2-5cm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), podziemny, z nielicznymi wgłębieniami i dokowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika. Osłona (perydium) cienka, sucha krucha, pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką. Osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

Gleba- brązowawo-płowo-oliwkowa.

Występowanie- rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- z pospolitszym tęgoskórem brodawkowanym Scleroderma verrucosum

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2423