ziarniak próchnicowy

Placynthiella oligotropha (J.R. Laundon) Coppins & P. James, Lichenologist 16(3): 245 (1984)

ziarniak próchnicowy (Placynthiella oligotropha) ziarniak próchnicowy (Placynthiella oligotropha)
Ascomycota workowce
Arthoniomycetes
Dothideomycetes
Eurotiomycetes
Geoglossomycetes
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Lecanoromycetes
Acarosporales
Baeomycetales
Baeomycetaceae
Trapeliaceae
Placynthiella ziarniak
Placynthiella oligotropha ziarniak próchnicowy
Trapelia czarenka
Trapeliopsis szarek
Candelariales
Lecanorales
Lecanoromycetidae
Ostropales
Peltigerales
Pertusariales
Teloschistales
Umbilicariales
nieprzypisany
Leotiomycetes patyczniaki
Lichinomycetes
Neolectomycetes
Pezizomycetes kustrzebniaki
Sordariomycetes
nieprzypisany
Basidiomycota podstawczaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Plecha:

Skorupiasta, dobrze rozwinięta, ciągła lub rozproszona, grubo ziarnisto-brodawkowata. Granulki zaokrąglone, wypukłe do półkoralikowatych, 100-300 mikrometrów średnicy, znacznie lepiej widoczne w stanie zawilgocenia. Powierzchnia górna ciemno-brązowa lub czerwono-brązowa, często posiada zabarwienie żółtawo-zielone gdy jest mokra.

Owocniki:

Apotecja, liczne, często gęste i przylegające do siebie, zaokrąglone, siedzące lub zanurzone w brodaweczkach, (0,2)0,4-0,5(0,8) mm średnicy. Tarczki bardzo ciemne, czerwono-brązowe do czarno-brązowych, na początku wklęsłe lub płaskie, z czasem wypukłe, chropowate, matowe. Brzeżek zazwyczaj trwały, w kolorze tarczki. Otocznia owocnika głęboko czerwono-brązowa lub brązowa do brązowo-czarnej, rozszerzająca się w kierunku hypotecjum, cienka, podwyższona, trwała lub zanikająca, pseudoparenchymatyczna, złożona z komórek grzyba, o wymiarach do 17-18 x 10-12 mikrometrów, częściowo zwęglona. Epihymenium brązowe. Hymenium bezbarwne, żółtawe, jasno-żółte lub blado czerwono-brązowe, 55-80 mikrometrów wysokości, I+ czerwonawo-pomarańczowy. Parafyzy bardzo rozgałęzione, o szerokości poniżej 1-1,5 mikrometra, z zakończeniami do 7 mikrometrów szerokości, często zabrązowione. Hypotecjum żółtawo-brązowe, w dolnej części brązowo-czarne, pomarańczowe i czerwonawe. Worki zgrubiałe, 8-zarodnikowe. Askospory bezbarwne, proste (do 1-przegrody), elipsoidalne, o wymiarach (8)10-14(16) x 4,5-6(8) mikrometrów.

Barwienia:

Plecha K-, C-, KC-, P-, I-.

Metabolity wtórne:

Nie wykryto żadnych.

Podłoże i ekologia:

Rośnie zwykle na glebie torfowej lub humusie, na otwartych przestrzeniach, często wokół starych pni drzew, czasem na rozkładającym się drewnie, ale nigdy nie na korze żywych drzew.

Występowanie:

Tereny subalpejskie, okołobiegunowe i lasy borealne Europy, Azji, i Ameryki Północnej. W Polsce na całym terytorium.

Uwagi:

Placynthiella oligotropha można odróżnić od innych gatunków tego rodzaju dzięki większym granulkom, które stają się znacznie bardziej widoczne i blado-oliwkowo-brązowe gdy są mokre. Jest bardzo podobna do Placynthiella uliginosa i często występuje razem z nią, ale oprócz tego, że posiada większe granulki, ma bardziej brunatną plechę i większe komórki otoczni owocnika.

 

Opracował: Grzegorz Gajkowski

 

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Lecidea oligotropha, Lecidea uliginosa var. verruculosa, Saccomorpha oligotropha
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Placynthiella oligotropha"
Budowa
Typ grzybazlichenizowane (porosty)
Odwiedzin profilu grzyba: 517