żylak trzęsakowaty

Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. [as 'tremellosus'], Mycotaxon 21: 245 (1984)

Niejadalny
żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Junghuhnia
Loweomyces
Mycoaciella
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki - rozpostarte lub rozpostarto odgięte, zwykle pozrastane tworzące szeregi, górna powierzchnia owłosiona, biało filcowata, żółtawa z różowym odcieniem, pofalowana; brzeg podwinięty, nieco prześwitujący.

Hymenofor - dołeczkowaty, siateczkowaty, nieregularnie porowaty, promieniście żyłkowaty, pomarańczowy, z wiekiem ciemnopomarańczowy.

Miąższ - miękki, elastyczny, żelatynowaty, suchy, twardy, do 5 mm grubości. Zapach i smak słaby.

Wysyp zarodników -

Występowanie - pospolity. Jesienią na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych, na pniakach, kłodach, opadłych gałęziach

Zastosowanie - niejadalny.

Literatura
1. Domański S., 1991 - Mała Flora Grzybów. Tom I.

Inne nazwy
Synonimy polskie:strocznik trzęsakowaty
Synonimy łacińskie:Merulius tremellosus
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy iglaste, lasy lisciaste
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2478