niszczyk iglastodrzewny

Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden, Norw. Jl Bot. 19: 237 (1972)

Niejadalny
niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Aurantiporus złotoporek
Cerrena gmatkówka
Cinereomyces
Coriolopsis włochatka
Daedaleopsis gmatwica
Datronia jamczatka
Dichomitus Czarnoporek
Diplomitoporus wrośniaczek
Epithele bagnówka
Erastia
Faerberia
Fomes hubiak
Hapalopilus miękusz
Heliocybe
Lentinus twardziak
Lenzites blaszkowiec
Neolentinus
Oligoporus Drobnoporek
Panus łyczak
Perenniporia pniarek
Picipes
Podofomes smolusznik
Polyporus żagiew
Pycnoporus gęstoporek
Sarcodontia kolcówka
Skeletocutis szkieletnica
Trametes wrośniak
Trametopsis
Trichaptum niszczyk
Trichaptum abietinum niszczyk iglastodrzewny
Tyromyces
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- bocznie przyrośnięty, pojedynczo lub w grupach do kilkuset sztuk, półkulisty do wachlarzykowatych, do 2 cm szerokości i 1-2 mm grubości, powierzchnia filcowato owłosiona, z wiekiem naga, nierówna, bruzdowana, początkowo biaława, potem szara lub żólta. Owocnik często obrosnięty warstwa glonów które nadają powierzchni zielonkawą barwę. brzeg falisty, cienki, ostry, u młodych owocników może mieć fioletowawą barwę.

Pory- barwy fioletowej, szczególnie na brzegu, z wiekiem żółtobrązowe, małe 2-5mm z wiekiem wydłużające się, labiryntowate.

Rurki- jednowarstwowe, krótkie, 1-2 mm.

Miąższ- elastyczny, skórzasty, cienki, do 1 mm grubości. Bez smaku i o słabym zapachu.

Wysyp zarodników- biały.

Występowanie- bardzo pospolity, szczególnie w lasach górskich. Na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje jodłę, sosnę; także występuje na świerku i modrzewiu.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum) ma większe owocniki o ząbkowatym hymenoforze.

Uwagi- wywołuje zgniliznę drewna typu białego.

Literatura
1.Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie.
2.Garnweidner, E., 1994 - Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby.

Inne nazwy
Synonimy polskie:niszczyk jodłowy
Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Inne
Smakłagodny
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2472