łojówka wapienna

Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells, Mycologia 53(4): 348 (1962)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Auriculariaceae uszakowate
Auricularia uszak
Exidia kisielnica
Exidiopsis łojówka
Exidiopsis calcea łojówka wapienna
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Sebacina calcea (Pers.) Bres. 1898
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Exidiopsis calcea"
Odwiedzin profilu grzyba: 363