gołąbek olszowy

Russula alnetorum Romagn., Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon 25: 181 (1956)

Niejadalny
gołąbek olszowy (Russula alnetorum) gołąbek olszowy (Russula alnetorum)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Lactarius mleczaj
Russula gołąbek
Russula alnetorum gołąbek olszowy
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Russula pumila Rouzeau & F. Massart 1970
Linki
FAG
Budowa
Typ grzybablaszki
Kapelusz
Mleczkobrak
Występowanie
Mikoryza z drzewamiOlsza czarna, Olsza szara, Olsza zielona
Podłożegleba
Siedliskolasy lisciaste
Inne
Smakpiekący
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2251


Suszarki do grzybów