siedzuń dębowy

Sparassis brevipes Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 3: tab. 22 (1834)

Pod ochroną
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Sparassis szmaciak
Sparassis brevipes siedzuń dębowy
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik: kulisty do 40 cm szerokości i 20 cm wysokości, kalarofiowaty, słożony z krótkiego mięsistego trzonu , z którego wyrastają liczne, rozgałęziające się gałązki zakończone tępymi, falistymi , listkowatymi płatkami. Za młodu barwa owocników jest biaława z czasem staje się kremowa do bladoochrowej.

Miąższ: białawy, elastyczny o przyjemnym zapachu i nieco łagodnym kwaskowatym smaku.

Zarodniki: jajowate, 4,5-6 x 3,5-45 µm

Występowanie: na korzeniach dębów wyjątkowo pod innymi gatunkami, od lipca do października.

Uwaga: Różnica w wyglądzie z częściej występującym siedzeniem sosnowym polega na tym że owocniki siedzunia dębowego są jaśniejsze. Listki zakończeń rozgałęzień są znacznie szersze niż w siedzeniu sosnowym.

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "siedzuń dębowy"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki krzaczkowate
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 6993


Suszarki do grzybów